BSH tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2019

Lam Giang - 15:09, 19/06/2020

TheLEADERBảo hiểm BSH năm nay đặt mục tiêu doanh thu 2.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 325 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng.

BSH tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2019
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT BSH phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua tất cả các nội dung quan trọng, trong đó xác định mục tiêu đạt Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, ông Bùi Trung Kiên, Tổng giám đốc bảo hiểm BSH đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, tổng doanh thu của bảo hiểm BSH là 1.873 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch đề ra. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.473 tỷ đồng. Doanh thu bình quân/đơn vị năm 2019 của BSH là 31,3 tỷ đồng (tăng 44% so với năm 2018). Đặc biệt, BSH đã có sự cải thiện vị trí từ 15 lên vị trí thứ 11 (tăng 4 bậc) trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

So với năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của BSH năm 2019 được cải thiện rõ rệt cả chỉ tiêu quy mô và chỉ tiêu hiệu quả. 

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 69% so năm 2018, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường. Doanh thu phí tái bảo hiểm tăng trưởng 88% so với năm 2018.

Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 1.200 tỷ đồng. Với kết quả tăng trưởng nhanh chóng như vậy, bảo hiểm BSH đã tăng 4 bậc, xếp thứ 11/31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Về phát triển mạng lưới và kênh bán, năm 2019, bảo hiểm BSH đã thành lập mới 5 trung tâm kinh doanh, nâng tổng số lên 47 đơn vị thành viên tại Việt Nam và 1 công ty liên kết tại Lào; thành lập mới 25 phòng kinh doanh khu vực nâng tổng số phòng kinh doanh khu vực đến 31/12/2019 là 63 phòng. 

Tổng công ty cũng mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ bảo hiểm (insurtech), đại lý tổ chức, ký hợp đồng hợp tác với các công ty môi giới nước ngoài như: Aon, Marsh và Willis…, đồng thời hợp tác với các ngân hàng và các định chế tài chính khác.

Bảo hiểm BSH năm nay đặt mục tiêu doanh thu 2.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty tăng cường mở rộng, phát triển các kênh phân phối, đẩy manh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.