Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Tùng Anh - 08:00, 02/03/2023

TheLEADERTừ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới sẽ được đi vào thực thi, nổi bật trong đó là các quy định liên quan đến vị trí lãnh đạo trong các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính; người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; hộ chiếu

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023
Thông tư 21/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước nêu rõ 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng

Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

Thông tư số 11/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

Theo Thông tư, cơ cấu hội đồng quản lý gồm: đại diện cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có); người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; đại diện tổ chức, đơn vị liên quan.

Số lượng thành viên hội đồng quản lý từ 5 đến 11 người, gồm chủ tịch hội đồng quản lý, thư ký hội đồng quản lý và các thành viên hội đồng quản lý. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, hội đồng quản lý có thể có phó chủ tịch hội đồng quản lý. 

Số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng quản lý của từng đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản lý không quá 5 năm.

Lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng

Thông tư 21/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng có hiệu lực kể từ 1/3/2023.

Thông tư nêu rõ 10 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng gồm: chủ tịch hội đồng quản lý; thành viên hội đồng quản lý; tổng giám đốc; phó tổng giám đốc; trưởng phòng và tương đương; phó trưởng phòng và tương đương; giám đốc chi nhánh; phó giám đốc chi nhánh; trưởng phòng và tương đương trực thuộc chi nhánh; phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc chi nhánh.

Bên cạnh đó, thông tư này cũng nêu rõ nội dung của các bản mô tả công việc bao gồm: mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; yêu cầu về trình độ, năng lực...

Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

Ngày 23/12/2022, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

Theo thông tư này, hàng hóa được coi là có xuất xứ của một nước thành viên nếu hàng hóa đó: có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó; đáp ứng các quy định trong trường hợp sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ; được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ của một hay nhiều nước thành viên.

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - thương binh và xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Theo thông tư này, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo bốn mức. Mức 1 là 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); mức 2 là 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng); mức 3 là 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng); mức 4 là 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại phụ lục I của Thông tư 24 và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng.

Cụ thể, nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng. Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên. 

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

Từ 1/3/2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp.

Hộ chiếu gắn chíp điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước (nhất là các nước có ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để kiểm soát hộ chiếu điện tử tại một số cửa khẩu quốc tế).

Hộ chiếu điện tử không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch… mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…

Người được cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh.