Analytic
Hotline: 08887 08817

Nan giải bài toán quản lý chung cư tại các bất động sản phức hợp

Nhiều chung cư nằm trong khu phức hợp có thêm dịch vụ thương mại, văn phòng thường dẫn đến xung đột các chức năng bất động sản, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân và khó khăn cho công tác quản lý.