Chứng khoán Bản Việt huy động 100 triệu USD từ ngân hàng ngoại

Việt Hưng - 14:50, 13/05/2022

TheLEADERKhoản vay hợp vốn của Công ty Chứng khoán Bản Việt từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được thu xếp bởi Mega International Commercial Bank (Megabank).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) công bố ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng).

Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được thu xếp bởi Mega International Commercial Bank (Megabank) thông qua chi nhánh offshore banking. Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.

Trước khi thu xếp thành công khoản vay hạn mức 100 triệu USD lần này, VCSC cũng đã thu xếp được hai khoản vay hợp vốn tín chấp khác để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của công ty.

Tháng 11/2021, VCSC đã thu xếp khoản vay hợp vốn tín chấp với hạn mức 100 triệu USD và quyền được mở rộng lên tới 150 triệu USD. Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được đứng đầu bởi Maybank Kim Eng Securities cùng với Malayan Banking Berhad (Chi nhánh Singapore) là một trong các bên cho vay.

Trước đó, vào tháng 5/2020 là khoản vay hợp vốn tín chấp 40 triệu USD từ nhóm các ngân hàng dẫn đầu bởi ngân hàng Sinopac.

"Việc mở rộng các khoản vay từ nước ngoài với số vốn lớn và chi phí vốn cạnh tranh sẽ giúp VCSC có thêm nguồn lực để đẩy mạnh các mảng kinh doanh của công ty. Nguồn vốn vay trên sẽ được phân bố vào các hoạt động kinh doanh của công ty", đại diện VCSC thông tin.

Chứng khoán Bản Việt huy động 100 triệu USD từ ngân hàng ngoại
Cơ cấu doanh thu và LNTT theo mảng hoạt động quý 1/2022 của VCSC

Trong quý 1/2022, VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 521 tỷ đồng trong, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái (364 tỷ đồng) và hoàn thành 27% kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

Trong đó, mảng môi giới ghi nhận doanh thu 199 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận đi ngang, đạt 102 tỷ đồng. Mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 210 tỷ đồng trong quý 1/2022 (tăng mạnh 99% so với cùng kỳ) và lợi nhuận đạt 95 tỷ đồng (tăng 23% so với quý 1/2021).

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 159 tỷ đồng và lợi nhuận 134 tỷ đồng (so với mức lỗ 5 tỷ đồng trong cùng kỳ). Còn mảng đầu tư ghi nhận doanh thu 238 tỷ đồng trong quý 1/2022 (giảm 53% so với cùng kỳ) và lợi nhuận đạt 189 tỷ đồng đi ngang so với quý 1/2021.