Cổ phiếu Vietnam Airlines đứng trước nguy cơ bị hạn chế giao dịch

Trần Anh - 11:23, 17/05/2023

TheLEADERTheo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp tiếp tục trễ hẹn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm quá 45 ngày sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch sẽ chỉ được giao dịch vào một số khung giờ nhất định trong ngày, hay thậm chí là một số ngày nhất định trong tuần.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày 12/5 do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, Vietnam Airlines đã xin Uỷ ban Chứng khoán, HOSE được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đã không chấp thuận đề nghị này.

Với việc bị chuyển từ trạng thái cảnh báo sang kiểm soát, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế giao dịch.

Theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp tiếp tục trễ hẹn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm ngoái 45 ngày sẽ bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch sẽ chỉ được giao dịch vào một số khung giờ nhất định trong ngày, hay thậm chí là một số ngày nhất định trong tuần.

Hiện tại, Vietnam Airlines chỉ còn hơn 1 tuần nữa để chuẩn bị báo cáo tài chính. Trong trường hợp chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán chậm 6 tháng so với thời hạn quy định, cổ phiếu HVN sẽ đến bước cuối cùng là đình chỉ giao dịch.

Giải trình với HOSE về việc chậm công bố thông tin, Vietnam Airlines nói đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Theo hãng bay này, đơn vị kiểm toán cũng cần thêm thời gian để thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các thông tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính. Vietnam Airlines khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất.

Hồi tháng 2, HOSE đã cảnh báo nguy cơ huỷ niêm yết cổ phiếu HVN nếu lãi sau thuế công ty mẹ Vietnam Airlines âm tại báo cáo kiểm toán 2022. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 10.450 tỷ đồng. Đến hết 31/12, lợi nhuận luỹ kế của cổ đông công ty mẹ âm xấp xỉ 34.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của hãng bay này âm 10.199 tỷ đồng.