Công ty bầu Đức lại thay đổi nhà đầu tư mua cổ phiếu

Trần Anh - 11:50, 17/01/2024

TheLEADERCông ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đã có sự thay đổi. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, quyền tổng giám đốc của Công ty CP Chứng khoán LPBank, là cá nhân duy nhất dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu, đã rút khỏi danh sách nhà đầu tư và thay thế bởi một cá nhân khác tên là Lê Minh Tâm.

Ông Tùng từng tham gia tư vấn nhiều thương vụ hợp tác của HAGL với doanh nghiệp khác. Vào tháng 4/2022, ông từng đăng ký mua hơn 19 triệu cổ phiếu HAG nhưng sau đó doanh nghiệp đã hoãn đợt chào bán riêng lẻ.

HAGL không công bố thông tin chi tiết về ông Lê Minh Tâm, người trùng tên với tân Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán LPBank. Hồi tháng 12/2023, Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán LPBank đã bầu ông Lê Minh Tâm vào HĐQT và đồng thời HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Tâm làm chủ tịch từ ngày 9/12/2023.

HAGL đã nhiều lần thay đổi danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Hiện nay ngoài ông Tâm, 2 nhà đầu tư tổ chức khác đăng ký mua là Chứng khoán LPBank và Tập đoàn Thaigroup đăng ký mua tổng cộng 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ gần 10% sau đợt phát hành.

Về đợt phát hành của HAGL, số tiền huy động của đợt phát hành dự kiến 1.300 tỷ đồng. Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh.

Hơn 330 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 270 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Thời gian giải ngân dự kiến năm 2024.

Bên cạnh việc huy động vốn, HAGL tiếp tục bán thêm các tài sản để trả nợ. Gần đây công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai để lấy tiền trả nợ gốc trái phiếu 2016. Trong đó, giá chuyển nhượng và đối tượng chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

Trước đó, HAGL cũng đã bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ.