Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống rác thải nhựa

13:36, 09/02/2021

TheLEADERVừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống rác thải nhựa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Mục tiêu của đề án là tăng cường, phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương để cùng chung tay nâng cao, thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Trên cơ sở đó, thực hiện có kết quả những cam kết của Việt Nam với quốc tế trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương, ngăn ngừa xả thải, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về nỗ lực chống rác thải nhựa.

Trước đó, Việt Nam đã đưa ra cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm 75% lượng rác thải nhựa ra đại dương, cấm hoàn toàn đồ nhựa dùng một lần và loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa khỏi những khu bảo tồn sinh thái.

Đề án được thực hiện thông qua việc tuyên truyền, giáo dục, cung cấp thông tin tới các đối tượng bao gồm cộng đồng dân cư, cán bộ công nhân viên cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và sinh viên, học sinh các cấp.

Nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin về tác hại của rác thải nhựa cũng như quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc kiểm soát và hạn chế xả thải rác nhựa ra môi trường, bên cạnh việc khuyến khích áp dụng công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả trong quản lý rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Đề án nêu rõ, nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền là đội ngũ chuyên gia các viện, trường đại học, cơ quan quản lý, hiệp hội có kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống rác thải nhựa, lực lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cũng như giáo viên, học sinh, sinh viên ở các bậc học.

Kinh phí thực hiện đề án được lấy từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện đề án, phối hợp với các bộ ban ngành liên quan, bao gồm Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.