Đề xuất giảm 10% giá điện

Trần Anh - 14:55, 01/04/2020

TheLEADERViệc giảm giá điện sẽ áp dụng cho cả khách hàng sản xuất, hộ gia đình và cơ sở lưu trú du lịch trong quý 2.

Ngày 1/4, Bộ Công Thương có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giảm giá điện cho các khách hàng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, trên cơ sở số liệu sản lượng điện thương phẩm do EVN báo cáo, giá điện tại quyết định 648/QĐ-BCT, Bộ tính toán đề xuất phương án giá điện cho các đối tượng khác hàng sử dụng điện trong vòng 3 tháng (1/4/2020 đến 1/7/2020).

Đối với khách hàng sản xuất kinh doanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện cho các khách hàng sản xuất ở tất cả các khung giá: Cao điểm, bình thường và thấp điểm với mức giảm 10%. Số tiền hỗ trợ dự kiến lên đến hơn 6.100 tỉ đồng.

Ưu điểm của phương án này là tất cả các khách hàng sản xuất, bao gồm cả các doanh nghiệp lớn sản xuất 3 ca hay các doanh nghiệp nhỏ chỉ sản xuất 1 ca đều được hỗ trợ tiền điện. Việc duy trì giá giờ cao thấp điểm cũng sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm vào giờ cao điểm, khuyến khích sử dụng điện vào giờ bình thường.

Đối với khách hàng sinh hoạt, Bộ Công Thương đề nghị giảm 10% giá các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc thang 4 từ tháng 4 đến tháng 6/2020, số tiền là gần 3.000 tỉ đồng. Đây là các đối tượng chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên giá bậc thang từ 300 kWh trở lên vì khách hàng tiêu thụ điện ở bậc thang này là những hộ có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị giảm giá điện các cơ sở lưu trú du lịch bằng giá sản xuất từ tháng 4/2020, số tiền là hơn 1.800 tỉ đồng. Miễn, giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid-19, số tiền là 100 tỉ đồng.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bãi bỏ quy định khung giờ cao điểm bán điện (9h30-11h30), thu hẹp bậc thang biểu tính giá điện, trước mắt nghiên cứu giảm 50% giá điện giờ cao điểm từ tháng 3 đến tháng 10/2020; áp dụng giá điện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch bằng với mức giá điện áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khác.

Với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương cho rằng khoản tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp là gần 20 nghìn tỉ đồng, tương ứng với khoản giảm doanh thu rất lớn của EVN. Phương án giảm 50% giá điện giờ cao điểm cũng có thể dẫn đến việc không khuyến khích tiết kiệm điện và giờ cao điểm trong khi hệ thống đang có nguy cơ thiếu công suất vào giờ cao điểm

Một nhược điểm nữa là trong số 1,6 triệu khách hàng là các hộ sản xuất thì có tới 1 triệu khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ chỉ sản xuất 1 ca trong giờ hành chính. Cho nên Bộ Công Thương nhận định nếu chỉ giảm giá vào giờ cao điểm thì các doanh nghiệp nhỏ này cũng không được hưởng sự hỗ trợ của việc điều chỉnh này.