Doanh thu KIDO giảm mạnh vì dầu ăn

Trần Anh - 12:15, 22/07/2019

TheLEADERGiá dầu ăn trên thị trường sụt giảm dẫn đến gia tăng cạnh tranh giữa các công ty trong ngành và khiến doanh thu chung của KIDO trong quý 2 giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu KIDO giảm mạnh vì dầu ăn
Thị trường dầu ăn ngày càng trở nên cạnh tranh khiến KIDO gặp khó.

Công ty Cổ phần KIDO đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 70 tỷ đồng, gấp đôi mức 30 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận KIDO đạt 113 tỷ đồng, tăng 2,4 lần.

Lợi nhuận của KIDO tăng mạnh nhờ sự hồi sinh của KIDO Foods, công ty con chuyên về sản phẩm kem, sữa chua và thực phẩm đông lạnh của KIDO.

Dù doanh thu chỉ đạt 500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, lãi ròng của KIDO Foods trong quý 2 đạt gần 75 tỷ đồng, tăng tới 35%. Lãi lũy kế 6 tháng năm 2019 đạt 92,5 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ việc thay đổi chiến lược bán hàng và cải tiến sản phẩm từ cuối năm 2018, tập trung chính vào sản phẩm kem cốt lõi (vòng quay bán hàng nhanh đi kèm với mức biên lợi nhuận cao), mở rộng phát triển kênh hiện đại như cửa hàng tiện ích và minimart, biên lợi nhuận ròng của KIDO Foods được cải thiện đáng kể, đạt mức 15% trong quý 2/2019 so với mức 11% trong quý 2/2018.

Trong khi ngành hàng lạnh có chuyển biến tích cực sau, một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi khác của KIDO là dầu ăn vẫn chưa thoát khó khăn. Đóng góp kém từ ngành dầu ăn khiến doanh thu chung của KIDO trong quý 2 giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1.717 tỷ đồng. Phía KIDO cho biết, giá dầu ăn trên thị trường sụt giảm đã dẫn đến gia tăng cạnh tranh giữa các công ty.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), công ty con của KIDO chuyên sản xuất dầu ăn nguyên liệu cung cấp cho các công ty dầu ăn khác (B2B) cho biết quý 2 vừa qua cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều giảm.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm 35,2% còn 693,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 77,6%, còn 6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 38,5%, còn 34,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Vocarimex đạt 2.172 tỷ đồng doanh thu, giảm 39%. Lợi nhuận sau thuế đạt 99,2 tỷ đồng; giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIDO cho biết, để giảm bớt rủi ro về biến động giá từ mảng thương mại và tận dụng tối đa ưu thế sản xuất quy mô lớn, Vocarimex sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược dịch chuyển sang kênh công nghiệp và xuất khẩu.

Với mảng kinh doanh dầu ăn tới người dùng (B2C) với thương hiệu dầu ăn Tường An của KIDO cũng có kết quả kinh doanh không thực sự tốt khi kết thúc quý 2, doanh thu thuần chỉ đạt 869 tỷ đồng; giảm 14% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, Tường An đạt 1.709 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm một phần đến từ việc Tường An đang thực hiện chiến lược chủ động giảm sản lượng tiêu thụ, chuyển đổi từ nhóm sản phẩm lợi nhuận thấp sang các dòng sản phẩm cao cấp hơn như nhóm chuyên biệt, nhóm cao trung cấp, nóm margarine. Lợi nhuận gộp của Tường An ghi nhận mức 140,7 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ.

Năm 2019 KIDO đặt mục tiêu doanh thu 8.300 tỷ đồng, lãi trước thuế 300 tỷ, tăng lần lượt 9,1% và 70% so với năm 2018. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành 39% mục tiêu về doanh thu và 51% mục tiêu về lợi nhuận