Doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng

Lam Giang - 08:48, 31/01/2023

TheLEADERKết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính mới công bố của Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX), lợi nhuận gộp năm 2022 của GELEX đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 48%, biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên mức 20% so với 15% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà tập đoàn đặt ra.

Cũng như các doanh nghiệp trên thị trường, kết quả sản xuất kinh doanh của GELEX năm 2022 đã chịu ảnh hưởng từ biến động của kinh tế vĩ mô. Tuy duy trì đà tăng trưởng tốt nhưng một số nhóm ngành bị ảnh hưởng từ nhu cầu thị trường như vật liệu xây dựng và thiết bị điện. Ngoài ra, các dự án điện gió bị ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu cũng dẫn đến sản lượng năm 2022 thấp hơn đáng kể so với mức sản lượng dự kiến.

Doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng
Doanh thu thuần theo từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn GELEX năm 2022.

Theo các số liệu mới công bố, năm 2022, các mảng hoạt động của GELEX đều có doanh thu thuần tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, ngoại trừ thiết bị điện do sụt giảm nhu cầu thị trường và ảnh hưởng một phần từ việc di dời nhà máy Thibidi, CFT trong 6 tháng đầu năm 2022.

Doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng 1
Cơ cấu doanh thu thuần của Tập đoàn GELEX năm 2022.

Có thể thấy, doanh thu của GELEX năm 2022 đã có sự đóng góp cân bằng hơn giữa các mảng hoạt động, giảm phụ thuộc vào mảng thiết bị điện so với cùng kỳ 2021 do hợp nhất Viglacera từ quý 2 năm 2021 và các mảng khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng tăng trưởng tốt trong năm 2022.

Doanh thu thuần của GELEX đạt 32.090 tỷ đồng 2
Viglacera – Công ty thành viên thuộc Tập đoàn GELEX ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Năm 2022, Tổng công ty Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 14.594 tỷ đồng, tăng 30% so với 2021, đạt 97% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.321 tỷ đồng, tăng 51% so với thực hiện năm 2021 và vượt 37% so với kế hoạch.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của GELEX là 52.401 tỷ đồng, giảm 14% so với 2021, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn do GELEX chủ động giảm tích trữ hàng tồn kho, giảm phải thu ngắn hạn và giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thị trường tài chính, GELEX chủ động định hướng giảm nợ vay trong hệ thống để giảm chi phí và áp lực tài chính. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của GELEX tại 31/12/2022 là tương đối cân bằng.

Các chỉ số tài chính của GELEX như hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số hiệu quả hoạt động … đều ở mức an toàn và tiếp tục được cải thiện tốt trong quý IV/ 2022. Tình hình tài chính lành mạnh giúp GELEX gặp ít rủi ro trong bối cảnh thị trường vốn và lãi suất có nhiều biến động.

Năm 2022, GELEX và các đơn vị thành viên như VIGLACERA, CADIVI, THIBIDI… đã được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. GELEX nằm trong TOP 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; là một trong 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Năm 2023, GELEX cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào quản trị doanh nghiệp, phát huy tối đa hiệu quả chuỗi giá trị của mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Đồng thời, sẵn sàng đón nhận các cơ hội M&A tiềm năng để mang lại sự tăng trưởng về quy mô, gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững, phục vụ cho chiến lược lâu dài trong tương lai.