EU hỗ trợ Việt Nam 108 triệu Euro giúp cấp điện cho 60.000 hộ dân nghèo

An Nhiên - 16:13, 01/03/2018

TheLEADERĐây là chương trình nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để nâng cao năng lực quản lý, xây dựng khung pháp lý và chính sách ngành năng lượng.

EU hỗ trợ Việt Nam 108 triệu Euro giúp cấp điện cho 60.000 hộ dân nghèo
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Anh Tuấn phát biểu trong lễ khởi động.

Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng EU – Việt Nam, do Liên minh châu Âu và Bộ Phát triển và hợp tác kinh tế CHLB Đức (BMZ) đồng tài trợ trị giá 108 triệu Euro dưới hình thức sử dụng vốn ODA không hoàn lại vừa chính thức được khởi động. 

Đây là chương trình trong khuôn khổ dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng - giai đoạn II.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác quốc tế và phát triển thuộc Ủy ban châu Âu Stefano Manservisi cho biết: "Chương trình trị giá 108 triệu Euro này của chúng tôi sẽ không chỉ giúp Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 nhằm cung cấp nguồn điện đáng tin cậy và bền vững cho 1.200.000 hộ dân vùng nông thôn mà còn giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nhằm tạo điều kiện cho sự chuyển đổi hướng tới phát triển một ngành năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam".

Theo ông Stefano Manservisi, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức năng lượng đáng kể để duy trì phát triển kinh tế xã hội. Trong khi các hỗ trợ của EU không thể trực tiếp khắc phục những thách thức này, EU cùng với các đối tác phát triển khác có thể có ảnh hưởng lên các chính sách và giải pháp nhằm góp phần đem đến một ngành năng lượng sạch hơn và bền vững hơn.

Trước đó, Liên minh châu Âu thực hiện chương trình định hướng hỗ trợ đa biên cho Việt Nam cho giai đoạn 2014 – 2020 (Chương trình MIP) nhằm phát triển năng lượng bền vững, đặc biệt là Hiệp định tài chính chương trình hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn đã được ký kết ngày 1/12/2017.

Theo đó, chương trình sẽ thực hiện đầu tư 23 tiểu dự án cấp điện nông thôn, miền núi từ lưới điện quốc gia tại 23 tỉnh, hai tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vỹ, hai tiểu dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, Quảng Ninh và đảo Nhơn Châu, Bình Định. 

Dự kiến khi kết thúc chương trình khoảng 750 thôn, bản sẽ được cấp điện, với khoảng 60.000 hộ dân có điện, cấp điện cho 1 huyện đảo và 2 xã đảo.

Khoản hỗ trợ viện trợ không hoàn lại dự kiến trị giá 346 triệu Euro của EU cho ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020 tính đến nay là gói tài trợ lớn nhất được EU cung cấp cho hoạt động hỗ trợ năng lượng bền vững trên thế giới.