FPT đạt doanh thu ký mới trên 600 triệu USD từ nước ngoài

Việt Hưng - 11:33, 14/07/2023

TheLEADERCác thị trường trọng điểm của FPT đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản tăng trưởng 39,1% so với cùng kỳ.

Tập đoàn FPT đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, mang về doanh thu 14.202 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.005 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,1% và 26,3%.

Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 30,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản tăng trưởng 39,1% so với cùng kỳ.

Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 15.017 tỷ đồng tương đương hơn 600 triệu USD, tăng trưởng 28,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 13 dự án với quy mô trên 5 triệu USD.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài của FPT trong nửa đầu năm 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

FPT đạt doanh thu ký mới trên 600 triệu USD
FPT đạt doanh thu ký mới trên 600 triệu USD

Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh doanh như mở thêm các văn phòng mới, tăng cường ký kết với các tập đoàn lớn.

Đầu tháng 6, FPT đã mở văn phòng thứ 15 tại Nhật Bản. Vào ngày 23/6, công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Honda nhằm phát triển các cơ hội công tác trong lĩnh vực quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu.

Với mảng dịch vụ CNTT trong nước, phía FPT đánh giá thị trường vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, tăng trưởng 9% và lợi nhuận trước thuế đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo tăng trưởng. Đến nay, FPT đã xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với gần 30 địa phương và đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho gần hàng vạn cán bộ địa phương trên toàn quốc.

Trong khi đó, dịch vụ viễn thông ghi nhận tăng trưởng hai con số, doanh thu đạt 7.423 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục của FPT tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.754 tỷ đồng.