FWD Việt Nam phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Agribank

Tùng Anh - 16:54, 17/01/2022

TheLEADERNgân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa chính thức triển khai hợp tác về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

FWD Việt Nam phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Agribank
Ông Huỳnh Hữu Khang, Tổng giám đốc FWD Việt Nam

Ttrong giai đoạn đầu triển khai, Agribank sẽ hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam qua hệ thống gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc.

Hợp tác giữa Agribank và FWD Việt Nam là sự kết hợp giữa sức mạnh của mạng lưới phân phối rộng khắp và lớn nhất cả nước của Agribank với thế mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhiều đối tượng khách hàng và nền tảng kỹ thuật số, tạo ra những trải nghiệm khách hàng khác biệt của FWD Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Long, Phó tổng giám đốc Agribank cho biết sự hợp tác giữa hai bên là minh chứng cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ sinh thái sản phẩm ngân hàng - bảo hiểm - chứng khoán của Agribank. 

Hợp tác giữa FWD và Agribank sẽ mở ra những cơ hội mới, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của cả hai bên.

Ông Huỳnh Hữu Khang, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cũng cho biết, bên cạnh mở ra cơ hội thúc đẩy sự phát triển của mô hình liên kết bảo hiểm - ngân hàng tại Việt Nam, cái bắt tay này cũng mang lại cơ hội cho FWD tiếp cận các đối tượng khách hàng không chỉ ở thành phố mà còn ở các vùng nông thôn, miền núi...