Gần 60% ngân hàng lo ngại kết quả kinh doanh quý 4 khó cải thiện

Trần Anh - 08:47, 02/10/2021

TheLEADERĐiều tra xu hướng kinh doanh quý 4 của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận 41,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh “không đổi” và 17,8% lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh "suy giảm".

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 4 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong quý 3/2021, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức “thấp” trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh.

Khác với xu hướng phổ biến trong các quý cuối năm 2020 và nửa đầu năm 2021 là “cải thiện nhẹ”, riêng trong quý 3/2021, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng đánh giá là có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước. 

Khoảng 54% tổ chức kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 4 và cả năm 2021, thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước của Ngân hàng Nhà nước.

Lần đầu tiên kể từ khi NHNN thực hiện điều tra xu hướng kinh doanh theo quý (từ quý 1/2014), hệ thống tổ chức tín dụng cho biết, lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh trong quý điều tra có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.

Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong quý 2 và quý 3, các ngân hàng đánh giá các nhân tố khách quan ít có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn các quý trước. 

Trái ngược với kết quả điều tra tháng 6, tại kỳ điều tra này, các ngân hàng nhận định diễn biến của các nhân tố “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị” đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh doanh trong quý 3/2021 và cả năm 2021.

Tuy nhiên, các ngân hàng kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý 4/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trong quý 4/2021, 40,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý 3/2021

Dự kiến tổng thể năm 2021, 83,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% lo ngại lợi nhuận “giảm”.

Tình hình lao động, việc làm trong quý 3/2021 được các tổ chức tín dụng nhận định kém khả quan hơn so với quý trước với tỷ lệ cắt giảm lao động ở mức cao hơn nhiều so với kỳ vọng. 

Đánh giá chung cả năm 2021, các ngân hàng đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “tăng” cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.