GELEX sẽ thoái vốn khỏi các dự án điện cho nhà đầu tư nước ngoài

Lam Giang - 11:30, 27/06/2023

TheLEADERGELEX có 5 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm: Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 và các nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ban lãnh đạo GELEX cho biết, Tập đoàn đang triển khai tái cấu trúc các mảng kinh doanh cũng như tích cực nắm bắt các cơ hội hợp tác quốc tế.

Trong đó, GELEX có chủ trương cơ cấu lại danh mục các dự án điện đã vận hành thông qua việc thoái vốn góp tại các công ty dự án điện này cho các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Hiện tại, GELEX đang trong quá trình làm việc, thương thảo để đi đến thống nhất và hoàn tất giao dịch với đối tác nước ngoài.

GELEX dần hoàn tất giao dịch thoái các dự án điện với nhà đầu tư nước ngoài
Hình ảnh trụ điện gió tại dự án nhà máy điện gió Gelex 1,2,3 tại Quảng Trị.

GELEX có 5 dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm: Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 (gồm 12 turbine với tổng công suất lắp đặt 50MW); và các nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3.

Các dự án này đã được công nhận vận hành thương mại, đủ điều kiện để được hưởng giá điện ưu đãi (8,5 cents/kWh trong vòng 20 năm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) - theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

Nguồn vốn cho các dự án điện gió của GELEX được tài trợ bởi BIDV, VietinBank, và đồng tài trợ bởi Ngân hàng Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Cộng hòa Liên bang Đức theo hình thức tín dụng xuất khẩu (ECA) với tổ chức bảo hiểm là Euler Hermes. Với hình thức tín dụng này, các dự án được tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp với thời gian cho vay dài.

Cùng với các dự án điện trước đó, GELEX đã có tổng cộng 260 MW điện đi vào vận hành với tổng sản lượng điện của các nhà máy ước đạt khoảng 700 triệu kWh/năm. Dự kiến GELEX sẽ nâng tổng công suất năng lượng tái tạo lên 800 MW vào năm 2025.

Tập đoàn cho biết, đang đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Gần đây, GELEX đã đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn nước ngoài để mở rộng thị trường, sản phẩm trong chuỗi giá trị các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió tiềm năng và trao đổi cơ hội hợp tác trong các dự án mới.