Giá xăng dầu giảm nhẹ

Tùng Anh - 15:31, 01/06/2019

TheLEADERTừ 15h ngày 1/6/2019, giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít, dầu hỏa giảm 197 đồng/lít và giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm nhẹ
Giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít

Liên Bộ Công thương - tài chính vừa có quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 là 398 đồng/lít (kỳ trước chi 457 đồng/lít). Không chi Quỹ bình ổn đối với xăng RON95 và các loại dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá tất cả các mặt hàng xăng, dầu đều được giảm. Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít, dầu hỏa giảm 197 đồng/lít và giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Như vậy sau khi được điều chỉnh, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 20.219 đồng/lít, xăng RON95-III được bán với mức giá không cao hơn 21.219 đồng/lít. Mức giá cao nhất được áp dụng đối với dầu diesel 0.05S là 17.394 đồng/lít, dầu hỏa 16.225 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 15.354 đồng/kg.

Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 1/6/2019.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 1/6/2019.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 17/5, giá mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 200 đồng, xăng RON 95 giảm 592 đồng. Các mặt hàng dầu giảm giá từ 81-466 đồng/lít.