Hà Nội, TP.HCM nhiều năm chưa báo cáo kết quả đề án xử lý vi phạm đất đai của Chính phủ

Thái Bình - 10:17, 11/01/2021

TheLEADERThông tin này được cho biết từ Bộ Tài nguyên và môi trường liên quan tới kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 của Chính phủ.

Hà Nội, TP.HCM nhiều năm chưa báo cáo kết quả đề án xử lý vi phạm đất đai của Chính phủ
Hà Nội chưa báo cáo kết quả thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Theo Bộ Tài nguyên và môi trường, việc báo cáo kết quả thực hiện đề án ở một số tỉnh còn chậm hoặc chưa thực hiện gửi về bộ này. 

Cụ thể, Hà Nội và Bạc Liêu chưa có báo cáo cả 3 năm 2017, 2018, 2019.

7 tỉnh, thành phố thiếu báo cáo hai năm gồm: Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và Trà Vinh. 

12 tỉnh, thành phố thiếu báo cáo 1 năm gồm: Điện Biên, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Vĩnh Long và Bến Tre.

Một số tỉnh chưa hoàn thành thanh tra theo kế hoạch được duyệt; nội dung thực hiện đề án trong các năm, nhất là nội dung, đối tượng thanh tra ở một số địa phương chưa đầy đủ theo yêu cầu tại Quyết định 1675/QĐ-TTg (ngày 29/8/2016 của Thủ tướng) về việc phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và Kế hoạch 07/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Chất lượng báo cáo kết quả thanh tra ở một số tỉnh còn hạn chế (chưa đầy đủ nội dung, số liệu, biểu bảng theo hướng dẫn của bộ), trong đó: năm 2017 có 55/63 tỉnh, thành phố thực hiện và có báo cáo, năm 2018 có 51/63 tỉnh, thành phố, năm 2019 có 45/63 tỉnh, thành phố.

Còn nhiều tỉnh chưa thực hiện hoặc thực hiện nội dung tăng cường năng lực cho các đơn vị thực hiện công tác thanh tra về đất đai ở các địa phương còn hạn chế; lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra về đất đai ở các cấp tỉnh, huyện còn rất mỏng; nhận thức về pháp luật đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ;

Bộ Tài nguyên và môi trường nhận định, kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại, việc làm không đúng quy định khi thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đất đai ở các địa phương. 

Một số nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai triển khai thực hiện còn chậm, chất lượng đạt được chưa cao; một số quy định mới của pháp luật đất đai chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; đặc biệt, trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhiều trường hợp còn chậm, thủ tục thực hiện còn phức tạp.

Phần lớn các tỉnh chưa tổng hợp những tồn tại bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương sau khi thực hiện các nội dung thanh tra theo chuyên đề của đề án tại các năm 2017, 2018 và 2019; chưa đề xuất được các ý kiến về thay thế, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và môi trường để tổng hợp.

Ngoài ra, ghi nhận một số thông tin đáng chú ý trong báo cáo tóm tắt của bộ về tình hình thực hiện, báo cáo của các tỉnh thành liên quan đến đề án của Chính phủ như sau.

Thực hiện đề án trong năm 2018, cả nước tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các KCN, cụm công nghiệp, khu kinh tế. 

Kết quả cho thấy, 51/63 tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đề án. 8 tỉnh báo cáo nhưng chưa thực hiện thanh tra KCN, cụm công nghiệp và khu kinh tế theo kế hoạch, trong đó 5 trường hợp không thực hiện vì Bộ Tài nguyên và môi trường đã thanh tra năm 2014 (gồm Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre), Hải Phòng báo cáo không thực hiện do lực lượng cán bộ có hạn.

Năm 2019, với nội dung thanh tra quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài KCN, cụm công nghiệp và khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, việc thực hiện được cho là chưa đầy đủ và chậm báo cáo kết quả. 

Trong đó, 18 tỉnh, thành phố chưa gửi kết quả thực hiện (Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.HCM, Đồng Nai…).