Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018

Quỳnh Chi - 07:15, 01/08/2018

TheLEADERCấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu nợ, chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ lên đến 10 tỷ đồng cho liên kết sản xuất nông nghiệp... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Hàng loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018
Từ 1/8/2018, bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế.

Cấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu nợ

Thông tư 15/2018/TT-NHNN ban hành ngày 18/6/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 2/8/2018.

Đáng chú ý, Thông tư quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp; đồng thời, bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.

Cũng theo Thông tư này, quy định nội bộ về mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có thêm tối thiểu các nội dung bao gồm: quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các dự án, dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; và quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.

Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định ban hành ngày 25/6/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.

Cụ thể, biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tùy mức vốn đầu tư; tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Theo đó, mức phí sẽ dao động từ 8 - 84 triệu đồng với dự án công trình dân dụng; từ 8,6 - 86 triệu đồng với dự án hạ tầng kỹ thuật; t ừ 8,8 - 88 triệu đồng với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; từ 9,2 - 92 triệu đồng với dự án giao thông; từ 9,6 - 96 triệu đồng ới dự án công nghiệp; từ 6 - 61 triệu đồng với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác.

Liên kết sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ đồng

Nghị định 98/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ 20/8/2018, quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo Nghị định này, các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản...); tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Nhà nước cũng hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng (bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết...).

Các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời điều kiện như: phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường...

Tăng mức trợ cấp cho người có công

Nghị định 99/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/7/2018 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.

Theo đó, Chính phủ tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng.

Như vậy, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.515.000 đồng, 3 liệt sĩ trở lên là 4.545.000 đồng/tháng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng; thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng PC 760.000 đồng/tháng; 

Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng trợ cấp 1.558.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 850.000 đồng/tháng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 909.000 đồng/tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng PC 1.515.000 đồng/tháng.

Chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thông tư 15/2018/TT-BCT về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 29/6/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.

Chế độ ưu tiên Luồng Xanh trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi áp dụng với thương nhân là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hoặc được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Chế độ Luồng Xanh cũng được áp dụng đối với thương nhân đáp ứng các điều kiện sau đây: không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh; có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và điện tử) đầy đủ đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ; thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua www.ecosys.gov.vn và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Phát hiện tôm bơm tạp chất phải lập biên bản tại chỗ

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT ban hành ngày 10/7/2018 quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm sẽ có hiệu lực từ ngày 24/8/2018. 

Theo đó, trường hợp tổ chức kiểm tra theo đoàn, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lô tôm có tạp chất, trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền; đồng thời, niêm phong tang vật phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan kiểm tra để ban hành quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong.

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Nghị định 86/2018/NĐ-CP ban hành ngày 6/6/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Nghị định này đã bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài trước đây. Tuy nhiên, số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Trong khi đó, thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 5 năm, kể từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.