Hội Môi giới bất động sản Việt Nam hợp tác với đối tác công nghệ Tpizi

Minh Anh - 14:03, 16/09/2019

TheLEADERCông ty CP Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, đơn vị trực thuộc hội vừa tổ chức ký kết hợp tác với Công ty CP Công nghệ và phần mềm Tpizi.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam hợp tác với đối tác công nghệ Tpizi
Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Hội môi giới Bất động sản Việt Nam và Công ty CP Công nghệ và phần mềm Tpizi.

Theo thoả thuận hợp tác giữa hai bên được ký kết sáng 13/9, mục tiêu của việc hợp tác này là xây dựng mô hình hợp tác, phối hợp trong việc mở rộng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác phần mềm quản lý dự án, quản lý kinh doanh bất động sản phát triển bởi Tpizi.

Việc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm nâng cao năng lực thu thập số liệu, báo cáo và quản lý các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực bất động sản như dự án bất động sản, giao dịch bất động sản cho Hội Môi giới bất động sản Việt Nam.

Cụ thể, Tpizi sẽ phát triển giải pháp phần mềm quản lý cho Hội Môi giới bất động sản Việt Nam. Hai bên phối hợp xây dựng các chức năng nghiệp vụ, yêu cầu cần thiết đối với phần mềm quản lý trong lĩnh vực bất động sản cho Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Theo khả năng đáp ứng của Tpizi và các số liệu của Hội Môi giới bất động sản, hai bên sẽ hợp tác phát triển phần mềm, xây dựng hệ thống nền tảng cho hội sử dụng nhằm mục đích thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo về tình hình thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Môi giới cũng tạo điều kiện, kết nối cho Tpizi trong việc quảng bá, giới thiệu phần mềm tới các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Phần mềm mà các doanh nghiệp bất động sản sử dụng có thể là một phần của hệ thống nền tảng mà hội sử dụng hoặc có khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ thống nền tảng.

Các tính năng của phần mềm bao gồm: Số hóa hồ sơ bản vẽ quy hoạch, bản vẽ thiết kế Dự án, tòa nhà trên nền bản đồ số. Thống kê danh mục các dự án trên toàn quốc; Bao gồm và không giới hạn các dữ liệu, thông tin của các dự án đã thu thập được; Quản lý bán hàng, quản lý các đại lý bán hàng cho các dự án bất động sản bao gồm chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp; Quản lý công việc, tài liệu và chi phí của dự án bất động sản.