Hơn 90% nhóm hàng hóa tăng giá khiến CPI tháng 8 tăng 0,45%

An Nhiên - 10:52, 29/08/2018

TheLEADERTổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8/2018 đã tăng 0,45% so với tháng trước .

Nguyên nhân của việc chỉ số CPI tháng 8/2018 thấp hơn so với tháng 7 là do sự tăng giá của 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Hơn 90% nhóm hàng hóa tăng giá khiến CPI tháng 8 tăng 0,45%

Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất 0,87%, chủ yếu do nhóm thực phẩm tăng 1,12% (làm CPI chung tăng 0,25%); nhóm lương thực tăng nhẹ 0,1%.

Nhóm giáo dục tăng 0,46% do trong tháng có 14 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Nhóm nhà ở vật liệu và xây dựng tăng 0,44% (giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,42%; giá gas tăng 2,8% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giá gas vào thời điểm 1/8/2018).

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,19%; nhóm giao thông tăng 0,13%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,11%. Hai nhóm may mặc, mũ nón, giày dép và thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0,1%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%.

Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

Hơn 90% nhóm hàng hóa tăng giá khiến CPI tháng 8 tăng 0,45% 1

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 8/2018 tăng 2,59% so với tháng 12/2017 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2018 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.