Hùng Vương bán Công ty thức ăn chăn nuôi Việt Thắng cho VinEco

Hoàng Hà - 22:26, 09/03/2018

TheLEADERVinEco đã nắm giữ 24% cổ phần của Việt Thắng và có thể mua đến 60% cổ phần mà không phải chào mua công khai.

Hùng Vương bán Công ty thức ăn chăn nuôi Việt Thắng cho VinEco
Vua cá tra Hùng Vương phải bán công ty chủ lực trong mảng thức ăn chăn nuôi

Các cổ đông của Công ty Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (Việt Thắng) hôm nay đã đồng ý để Công ty Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco (VinEco) nhận chuyển nhượng thêm cổ phần mà không phải chào mua công khai.

Theo đó, VinEco đang sở hữu 25 triệu cổ phần, tương ứng 24% vốn của Việt Thắng. Cổ đông này sẽ nhận chuyển nhượng thêm tối đa 37,6 triệu cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại VTF lên tối đa 60%.

VinEco là công ty con hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của tập đoàn Vingroup. Được biết, VinEco mới mua 24% cổ phần của Việt Thắng hôm 1/3. Giao dịch được thực hiện qua tài khoản của công ty này tại SSI.

Trước đó, Việt Thắng là công ty con của Công ty Cổ phần Hùng Vương với tỷ lệ nắm giữ 90,38%. Tuy nhiên hôm 8/1, Hùng Vương đã công bố sẽ bán trên 50% cổ phần Việt Thắng nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính của công ty.

Trong các năm qua, song song với việc mở rộng vùng nuôi, Hùng Vương đã tăng cường đầu tư vào mảng chế biến thức ăn thủy sản để luôn chủ động được nguồn thức ăn.

Hệ thống nhà máy chế biến thức ăn thủy sản hiện tại của Hùng Vương có tổng công suất trên 1,5 triệu tấn/năm, cao nhất trong ngành và vượt qua các nhà sản xuất nước ngoài như Cargill, CP, Proconco.

Trong đó các nhà máy Việt Thắng được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng với tổng công suất khoảng 1 triệu tấn sản phẩm/năm với 3 khu nhà máy đặt tại Đồng Tháp.

Tuy nhiên sản lượng tiêu thụ các năm gần đây giảm dần từ trên 410 nghìn tấn năm 2014 xuống 331 nghìn tấn năm 2017. Theo Hùng Vương, với thị phần thức ăn cho cá nước ngọt của thương hiệu Việt Thắng chiếm tỷ trọng 30% thị phần cả nước.

Từ năm 2016, Việt Thắng đầu tư lớn vào lĩnh vực chăn nuôi heo tại An Giang và Bình Định và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc giá cầm ở Long An. Nhưng việc trích lập dự phòng trong lĩnh vực này đã khiến công ty lỗ 375 tỷ đồng trong năm 2017.

Theo báo cáo đến 31/12/2017, công ty đang nợ ngân hàng hơn 2.100 tỷ đồng, chủ yếu do BIDV cung cấp, số nợ này chiếm 65% tổng nguồn vốn. Trong khi một nửa tài sản của công ty nằm ở các khoản phải thu, gần 1.600 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông mới đây, với sự xuất hiện của cổ đông mới, công ty đặt kế hoạch 6.303 tỷ đồng doanh thu và 383 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2018.

Ngoài Việt Thắng, thời gian qua, HVG vừa bán hàng loạt các bất động sản nằm ở những vị trí đắc địa, đồng thời bán hơn 54% vốn tại Công ty Thực phẩm Sao Ta (FMC) cho nhóm cổ đông liên quan đến Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI).