[Infographics] Quy trình liên thông thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

An Nhiên - 16:37, 15/12/2017

TheLEADERNgày 14/12/2017, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện liên thông đối với 11 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 03 lĩnh vực: Môi trường (03 thủ tục); Tài nguyên nước (02 thủ tục); Biển và hải đảo (06 thủ tục) và liên thông bằng 09 quy trình giải quyết TTHC cụ thể. 

Việc thực hiện Quy trình liên thông mới sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.

(Infographic) Quy trình liên thông thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường