KIDO tiếp tục trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông

Trần Anh - 14:28, 31/07/2021

TheLEADERVới tỷ lệ cổ tức đợt 2 là 6%, KIDO sẽ phải chi xấp xỉ 137 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 9 tới. Trước đó, trong tháng 1/2021, Tập đoàn đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%.

Tập đoàn KIDO vừa chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 24/8/2021 và thời điểm chi trả là 15/9/2021.

Với hơn 228,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KIDO sẽ phải chi xấp xỉ 137 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, Tập đoàn đã tạm ứng đợt 1/2020 tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, theo thông báo của KIDO, ngày 24/8 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau, chậm nhất là 30/9 theo hình thức trực tuyến.

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng sau khi KIDO tiến hành tái cấu trúc tập đoàn. Kể từ khi KIDO Foods sáp nhập vào Tập đoàn, doanh thu thuần của KIDO riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này đến từ chiến lược tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường, cùng với việc kiểm soát tốt chi phí chặt chẽ.

KIDO cho biết, để ứng phó với những tình huống khó lường của Covid -19, Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp với phương châm vừa sống chung với đại dịch, vừa phát triển kinh tế, đồng thời tận dụng những lợi thế hiện hữu trong ngành thực phẩm thiết yếu để chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, Tập đoàn KIDO đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn nửa sau năm 2021 sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp ứng biến và dịch chuyển kinh doanh kịp thời. Cùng với chính phủ nỗ lực kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp.

Song song với đó, tiếp tục ổn định nguồn cung, đảm bảo hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng hàng hóa không bị gián đoạn; chuẩn bị sẵn sàng cho các ngành hàng mới để ngay khi kiểm soát dịch bệnh sẽ chính thức ra mắt thị trường.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của KIDO là 13.620 tỷ đồng, tăng 10,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.779 tỷ đồng, tăng 61,43%; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.780 tỷ đồng, tăng 19,42%; hàng tồn kho xấp xỉ 1.381 tỷ đồng, tăng 13,76%.