Kiểm toán nhiều dự án ‘điểm nóng’ trong năm 2020

Nhật Hạ - 20:00, 13/12/2019

TheLEADERCác dự án BT thuộc khu đô thị mới Thủ thiêm TP. HCM, tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, dự án đường sắt đô thị Hà Nội… đều nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Kiểm toán nhiều dự án ‘điểm nóng’ trong năm 2020
Khu đô thị mới Thủ Thiêm rơi vào 'tầm ngắm' của Kiểm toán nhà nước.

Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành quyết định về kế hoạch kiểm toán năm 2020 với 158 cuộc kiểm toán.

Trong đó có 57 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại các bộ, cơ quan trung ương và 40 tỉnh thành phố có quy mô ngân sách lớn; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư xây dựng; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng an ninh và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng.

Đáng chú ý, các dự án đầu tư bị kiểm toán năm sau đều đang nhận được nhiều sự quan tâm như dự án BT thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. HCM), tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, đầu tư xây dựng đường vành đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I); dự án vệ sinh môi trường TP.HCM; Đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1...

Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện 15 cuộc kiểm toán tại Ngân hàng nhà nước, 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.

Trọng tâm kiểm toán tại 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước là đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Các đơn vị nằm trong kế hoạch gồm Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp); Tổng công ty Điện lực TP. HCM; 4 tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty hạ tầng mạng; Bảo hiểm Bảo Minh; Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico); Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC); Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (Resco); Tổng công ty cấp nước Sài Gòn; Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn; Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Ba ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán 2020 gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trọng tâm cuộc kiểm toán tại 3 ngân hàng là báo cáo tài chính, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, 21 cuộc kiểm toán chuyên đề gồm phát triển kinh tế vùng, việc quản lý tài nguyên, khoáng sản và một số chuyên đề về công tác quản lý thu ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng thời, kết hợp thực hiện kiểm toán đối với việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại các bộ ngành, địa phương do Quốc hội giao.

Còn các cuộc kiểm toán hoạt động sẽ tập trung vào các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động tín dụng cho người nghèo, nhà ở xã hội.

Trong số này có công tác bảo vệ môi trường tại khu kinh tế Nghi Sơn; Hoạt động quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2019; Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh…