Lộ trình thuế nào tối ưu cho doanh nghiệp khởi nghiệp?

Đỗ Dung - 09:11, 26/05/2018

TheLEADERPhó tổng giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Deloitte nhấn mạnh doanh nghiệp cần tư duy tuân thủ thuế thay vì tìm cách tạo quan hệ với cán bộ thuế.

Lộ trình thuế nào tối ưu cho doanh nghiệp khởi nghiệp?
Từ năm 2001, ông Minh đã giữ nhiều chức vụ tại Deloitte Đông Nam Á, là một trong những Phó Tổng Giám đốc trẻ nhất và là một lãnh đạo xuất sắc

Trước thực trạng một số cách hành xử thuế hiện nay gây ra rủi ro và những tác động tiềm tàng đối với giá trị của bản thân doanh nghiệp, ông Bùi Tuấn Minh, Phó tổng giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Deloitte Việt Nam đã khuyến nghị mô hình bền vững nhằm tối ưu hóa lợi ích thuế.

Theo ông, có hiện tượng công ty không tuân thủ các quy định về thuế như xây dựng hệ thống 2 sổ kế toán hay có các chứng từ không hợp pháp hoặc không đầy đủ. Điều này có thể khiến doanh nghiệp phải đối mặt với truy thu thuế, phạt chậm nộp, phạt kê khai sai.

Hệ thống 2 sổ kế toán gây ra sự thiếu minh bạch và đây là con đường ngắn nhất dẫn đến việc giảm mức định giá doanh nghiệp trong các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) hoặc chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) có thể diễn ra trong tương lai.

Chia sẻ tại sự kiện "Đảm bảo bền vững tài chính cho doanh nghiệp" được tổ chức bởi Ngân hàng Quân đội (MB) và Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao của Trường Đại học Hawaii (VEMBA), ông Minh cho rằng, doanh nghiệp còn thiếu phương án tăng cường tuân thủ thuế và tối ưu hóa lợi ích từ thuế.

Trong hai năm đầu tiên, “ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp khởi nghiệp là làm thế nào để tồn tại, do đó vấn đề thuế có thể không phải là ưu tiên số 1 trong giai đoạn này”.

Trong những năm tiếp theo, ông khuyến nghị doanh nghiệp nên xây dựng hệ thống kế toán và thuế hiệu quả để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cân nhắc áp dụng các ưu đãi để giảm chi phí thuế, ông Minh khuyến nghị.

Sau khi thành lập trên 6 năm, doanh nghiệp nên tăng cường việc tuân thủ thuế do có thể bị thanh tra bởi cơ quan quản lý và điều này cũng sẽ hỗ trợ công ty trong các giao dịch quan trọng hoặc các kế hoạch tái cấu trúc.

Ông Minh nhấn mạnh doanh nghiệp cần tư duy tuân thủ thuế thay vì tìm cách tạo quan hệ với cán bộ thuế.

Ngoài xây dựng hệ thống thuế và tối ưu lợi ích, nhu cầu tài chính trong các công ty khởi nghiệp cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm.

Theo Giáo sư tài chính Eric Mais từ chương trình VEMBA, doanh nghiệp khởi nghiệp khi xây dựng nhu cầu tài chính cần dựa trên một số tiêu chí như quy mô hiệu quả tối thiểu, khả năng sinh lời, tăng trưởng doanh thu và dòng tiền.

Ông cũng nhấn mạnh nguồn vốn ban đầu rất quan trọng đối với công ty khởi nghiệp, do vậy cần cân nhắc kĩ trong việc lựa chọn vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu.