Analytic
Hotline: 08887 08817

Lãi gộp của Viettel Global tăng mạnh nhờ mảng dịch vụ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán với gần 17 nghìn tỷ đồng doanh thu.