Trục lợi quỹ bảo trì chung cư

Phương Linh - 08:59, 25/04/2024

TheLEADERLợi dụng hành lang pháp lý còn nhiều kẽ hở, một số thành viên ban quản trị nhà chung cư 'rút ruột' quỹ bảo trì.

Trục lợi quỹ bảo trì chung cư
Quỹ bảo trì chung cư có giá trị rất lớn. Ảnh: Hoàng Anh