Năm Bảy Bảy 12 năm mắc kẹt tại siêu đô thị 105ha

Nguyễn Cảnh - 18:18, 09/04/2021

TheLEADERSau nhiều lần điều chỉnh, chủ đầu tư khu dân cư Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lại tiếp tục xin tỉnh cho phép lùi tiến độ hoàn thành.

Năm Bảy Bảy 12 năm mắc kẹt tại siêu đô thị 105ha
Dự án vẫn còn nhiều vướng mắc và tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành.

Năm 2007, Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy được tỉnh chấp thuận làm chủ đầu tư khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi với quy mô chiếm đất khoảng 105ha (tại thị trấn Sơn Tịnh và huyện Sơn Tịnh), tổng mức đầu tư khoảng 1.236 tỷ đồng (vốn tự có của chủ đầu tư là 250 tỷ đồng). 

Dự án có chỉ tiêu đất nhà ở 40,46ha, trong đó gồm 1.577 lô liên kế, 541 lô biệt thự, 580 lô đất tái định cư. Tiến độ dự án trong vòng 3 năm kể từ khi được UBND tỉnh quyết định giao đất.

Sau 12 năm kể từ thời điểm được cấp chứng nhận đầu tư (năm 2009), dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng (đạt 88,48%), tái định cư.

Về tình trạng chậm trễ, vướng mắc trong thực hiện dự án, chủ đầu tư mới đây đã báo cáo nguyên nhân với UBND tỉnh. Cụ thể, liên quan tới bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án, chủ đầu tư cho biết còn 6 nhóm (các hộ dân) còn vướng mắc về đất ở lẫn đất nông nghiệp.

Một số lý do khác được Công ty Năm Bảy Bảy dẫn ra như: các hộ dân đã được duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền vì cho rằng đơn giá thấp; đã nhận tiền, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng, yêu cầu của nhiều hộ nằm ngoài quy định pháp luật, vướng mắc trong hồ sơ mua bán… 

Đồng thời, công tác xác nhận nguồn gốc đất còn bất cập tại địa phương, một số cơ chế chính sách của tỉnh chưa nhận được đồng thuận cao từ các hộ dân. 

Đặc biệt, UBND tỉnh ban hành giá đất mới (tháng 6/2020), việc áp dụng cho công tác bồi thường gặp khó khăn, người dân không có tiền nộp tiền sử dụng đất cho các lô tái định cư trong trường hợp phân chia theo nhiều thế hệ và nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hỗ trợ chênh lệch giữa hai vị trí.

Từ đây, Công ty Năm Bảy Bảy kiến nghị tỉnh cho phép giãn tiến độ thực hiện dự án hoàn thành vào 31/12/2023. Đồng thời, cho phép công ty nâng tổng mức đầu tư của dự án (từ 1.236 tỷ đồng lên 1.752 tỷ đồng).

Được biết, từ năm 2007 tới nay, dự án đã qua 2 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (lần lượt vào các năm 2013, 2019) với nội dung giãn tiến độ hoàn thành, điều chỉnh quy hoạch chi tiết vào năm 2014. 

Kết thúc năm 2020, chủ đầu tư dự kiến tổng doanh thu dự án này là 2.469 tỷ đồng. Năm 2020 cũng ghi nhận việc Năm Bảy Bảy nhận vốn góp (khoảng 184 tỷ đồng) từ Công ty CII để hợp tác đầu tư xây dựng dự án. Công ty CII được phân chia lợi nhuận khoán gọn với tỷ lệ 13%/năm tính trên số tiền thực tế góp vào dự án.