Nam Long kỳ vọng tăng trưởng nhờ 5 đại dự án

Dũng Phạm - 09:29, 20/02/2024

TheLEADERChứng khoán VietCap dự báo doanh số bán hàng của Nam Long sẽ tăng trưởng 40%/năm trong 2 năm tới, được hỗ trợ bởi việc mở bán các giai đoạn mới tại 5 đại dự án hiện hữu.

Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với kết quả lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ và không hoàn thành mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ.

Theo đó, doanh thu thuần của Nam Long đạt hơn 1.640 tỷ đồng trong quý IV, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.180 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. 

Trong đó, nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm gần 29%, còn hơn 2.900 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm là Izumi City và Southgate.

Dù vậy, Nam Long ghi nhận phần lãi đột biến từ các công ty liên doanh/liên kết gần 420 tỷ đồng (so với chỉ 25 tỷ đồng trong năm 2022). Tập đoàn cũng đã chủ động cắt giảm các chi phí hoạt động, nhờ vậy lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ giảm 7,5%, đạt hơn 800 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 87% kế hoạch mục tiêu.

Kết thúc năm 2023, Nam Long có tổng tài sản đạt 28.600 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu do giá trị hàng tồn kho tăng gần 17% và chiếm hơn 60% tổng tài sản.

Cụ thể, hàng tồn kho của Nam Long ở mức hơn 17.300 tỷ đồng với giá trị bất động sản dở dang tập trung chủ yếu vào 5 đại dự án hiện hữu như Izumi City (8.550 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.560 tỷ đồng), Akari City (1.666 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (1.603 tỷ đồng) và dự án Cần Thơ (1.280 tỷ đồng).

Về triển vọng phục hồi trong năm 2024, mới đây Công ty CP Chứng khoán VietCap kỳ vọng việc mở bán các giai đoạn tiếp theo tại các dự án hiện hữu sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 của Nam Long.

Theo đó, VietCap dự báo doanh số bán hàng của Nam Long sẽ tăng trưởng dự 40%/năm vào năm 2024-2025, được hỗ trợ bởi việc mở bán các giai đoạn mới tại 5 dự án hiện hữu nêu trên.

VietCap ước tính doanh số bán hàng chưa ghi nhận (backlog) của Nam Long đạt 11.100 tỷ đồng vào cuối năm 2023, với 2 nguồn đóng góp chính là Akari City giai đoạn 2 (46%) và Southgate (29%). Con số này sẽ đóng góp lần lượt khoảng 100% và 40% vào doanh thu bất động sản cốt lõi cho năm 2024 và 2025.

Thêm nữa, VietCap cho rằng những tiến triển tích cực về pháp lý đối với các dự án Izumi City, Cần Thơ và Paragon Đại Phước sẽ đóng góp lớn vào doanh số bán hàng và lợi nhuận doanh nghiệp năm nay.

Trong đó, dự án Izumi City đang được Nam Long xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể cho các giai đoạn chưa mở bán. Đối với dự án Cần Thơ, Nam Long đang chờ xác định tiền sử dụng đất cho phân khu đất nền. 

Riêng với Paragon, Nam Long đang trong quá trình cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc bán 25% cổ phần cho bên đối tác nước ngoài.