Ngân hàng Nhà nước thanh tra lãi suất huy động ngoại tệ

Minh An - 14:01, 14/09/2017

TheLEADERNgân hàng vi phạm có thể bị xử lý bằng hình thức không chấp thuận mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM...

Ngân hàng Nhà nước thanh tra lãi suất huy động ngoại tệ
Ngân hàng Nhà nước thanh tra về lãi suất huy động ngoại tệ. Ảnh: Tấn Thạnh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, từ ngày 12/9, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của NHNN về lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Các ngân hàng vi phạm quy định về lãi suất huy động ngoại tệ được yêu cầu xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, ngân hàng có thể không được xem xét, chấp thuận đề nghị mở mới chi nhánh, phòng giao dịch.

Hoặc hình thức nhẹ hơn là không được chấp thuận mở mới máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới.

Văn bản của Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng ngoại tệ. Đồng thời yêu cầu các ngân hàng đảm bảo cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng bằng ngoại tệ.

Các TCTD chấp hành đúng mức lãi suất huy động được quy; không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.

Các TCTD tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm.

TCTD chủ động báo cáo về NHNN những TCTD cạnh tranh không lành mạnh vi phạm quy định về mức lãi suất huy động bằng ngoại tệ.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các TCTD trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất huy động ngoại tệ.