Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh gói hỗ trợ lãi suất 2%

Trần Anh - 10:00, 21/08/2022

TheLEADERThống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành, từ Trung ương đến địa phương đồng bộ triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% để hỗ trợ phục hồi nhanh nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sau gần 3 tháng triển khai, kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại vẫn còn hạn chế.

Cụ thể, báo cáo nhanh từ các ngân hàng thương mại cho thấy doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất đạt gần 4.100 tỷ đồng đối với gần 550 khách hàng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng đạt khoảng 1,02 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 3.966 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá một số ngân hàng thương mại chưa tập trung thực hiện, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn nội bộ, tổ chức truyền thông và hướng dẫn đầy đủ đến các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Do đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành, từ Trung ương đến địa phương đồng bộ triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% để hỗ trợ phục hồi nhanh nền kinh tế.

Cùng với đó, triển khai cho vay, giải ngân nguồn kinh phí được giao từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay thuộc đối tượng theo các điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, quy định về hỗ trợ lãi suất tại Nghị định 31, Thông tư 03 của NHNN và các quy định pháp luật có liên quan. Đặc biệt không hạ chuẩn, nới lỏng các điều kiện tín dụng trong quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất.

Đối với các ngân hàng thương mại, Thống đốc yêu cầu Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại nghiêm túc triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng, trong đó công tác tín dụng cần gắn với triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.

Giải ngân kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo theo quy định tại Nghị định số 31 và Thông tư 03; đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích, ngăn ngừa các rủi ro, trục lợi chính sách.

Các ngân hàng cần cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhất là các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, đảm bảo hài hòa giữa việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2% và cho vay đối với các đối tượng khác, phù hợp với chiến lược kinh doanh và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Bên cạnh việc triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất 2%, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của NHNN.

NHNN nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại nghị định của Chính phủ và thông tư của NHNN để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN Trung ương, Thống đốc yêu cầu phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước giải đáp vướng mắc của các ngân hàng thương mại; thực hiện việc thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất, thanh, quyết toán hỗ trợ lãi suất nhanh chóng, tạo thuận lợi tối đa cho các ngân hàng thương mại.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ kết quả hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại; báo cáo thường xuyên Ban Lãnh đạo NHNN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về tiến độ, kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hỗ trợ lãi suất.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần nắm bắt rõ, đầy đủ các nội dung, quy định NHNN để theo dõi, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Thống đốc cũng đề nghị phối hợp với các cơ quan truyền thông, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, ngân hàng thương mại trên địa bàn để tăng cường thông tin, truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi suất.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.