Nguy cơ thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày vì sự cố đường bộ, đường sắt

Anh Vân - 08:00, 17/09/2019

TheLEADERMạng lưới đường bộ của Việt Nam được Ngân hàng thế giới (World Bank) nhận định cần được đầu tư để cải thiện theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn chống chịu khí hậu cao hơn.

World Bank đánh giá các sự cố mạng lưới đường bộ có thể dẫn đến thiệt hại rất cao 1,9 triệu USD mỗi ngày còn sự cố đường sắt có thể dẫn đến thiệt hại lên tới 2,6 triệu USD mỗi ngày.

20% mạng lưới giao thông tại Việt Nam được đánh giá dễ bị tổn thương bởi các rủi ro thiên tai trong tương lai.

Nguy cơ thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày vì sự cố đường bộ, đường sắt
Các rủi ro thiên tai trong tương lai sẽ gây áp lực lên mạng lưới giao thông của Việt Nam.

Thông tin này được World Bank đưa ra trong nghiên cứu với 2 báo cáo đề ra lộ trình hướng tới ngành giao thông vận tải phát thải các-bon thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở Việt Nam công bố mới đây.

Nghiên cứu cho thấy, bằng việc kết hợp một loạt các chính sách và hạng mục đầu tư khác nhau, Việt Nam có thể giảm lượng phát thải các-bon trong lĩnh vực giao thông lên tới 9% đến năm 2030 trong trường hợp chỉ sử dụng nguồn lực trong nước.

Con số trên có thể đạt mức 15-20% nếu huy động nguồn lực quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân.

Ngành giao thông vận tải hiện đóng góp khoảng 10,8% tổng lượng phát thải các-bon tại Việt Nam. Theo kịch bản phát triển thông thường, lượng phát thải này được dự báo sẽ tăng với tốc độ hàng năm từ 6-7%, đạt gần 70 triệu tấn các-bon tương đương vào năm 2030.

Các biện pháp hiệu quả nhất về chi phí để tăng cường khả năng chống chịu của ngành giao thông bao gồm chuyển đổi lưu lượng vận tải từ đường bộ sang đường thủy nội địa và ven biển, áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về hệ số sử dụng nhiên liệu hiệu quả cho phương tiện và đẩy mạnh phát triển xe điện.

Một phần khác của nghiên cứu cung cấp khung phương pháp để phân tích các điểm trọng yếu và dễ bị tổn thương của mạng lưới giao thông, đưa ra luận điểm kinh tế thuyết phục để đầu tư nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các mạng lưới giao thông vận tải Việt Nam.

Bên cạnh đó, World Bank đánh giá tính dễ bị tổn thương nhằm xem xét tác động dự kiến của các loại thiên tai khác nhau đối với hành lang hoặc mạng lưới giao thông cũng như đánh giá mức độ quan trọng xem xét các câu hỏi như liên kết và tuyến đường nào trong mạng lưới có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc đảm bảo khả năng phục vụ liên tục của mạng lưới giao thông.

Để sẵn sàng ứng phó với cường độ và tần suất rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, mạng lưới đường bộ của Việt Nam cần được đầu tư để cải thiện các tài sản đường bộ hiện có được thiết kế theo tiêu chuẩn chống chịu khí hậu cao hơn.

Do tính dễ bị tổn thương của vận tải trên đất liền, việc chuyển đổi sang các phương thức vận tải đường thủy sẽ là một chiến lược hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích cho thấy chỉ cần chuyển đổi 10% lưu lượng vận tải theo hướng này có thể giúp giảm 25% rủi ro khí hậu.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc World Bank tại Việt Nam đánh giá hệ thống giao thông vận tải có khả năng chống chịu có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục thành công, đặc biệt khi nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào ngoại thương và kết nối giao thông liền mạch.

Nghiên cứu được đưa ra vào thời điểm quan trọng khi Chính phủ Việt Nam đang cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định về giảm phát thải khí các-bon và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2021-2025.