Nhà máy in tiền Quốc gia được cấp thêm 181 tỷ đồng

Minh An - 10:03, 01/09/2017

Số vốn được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung nhằm tăng vốn điều lệ của Nhà máy in tiền Quốc gia lên gần 2.000 tỷ đồng.

Nhà máy in tiền Quốc gia cho biết, vốn góp chủ sở hữu đã tăng từ thêm 181 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm lên mức 1.910 tỷ đồng. Đây là số vốn được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung cho Nhà máy in tiền Quốc gia.

Báo cáo của đơn vị này cho biết, doanh thu trong nửa đầu năm giảm nhẹ còn 781 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của nhà máy đạt 41 tỷ đồng, so với con số 130 tỷ đồng trong nửa đầu năm ngoái.

Nhà máy in tiền Quốc gia là đơn vị công ích đặc biệt. Hoạt động chính là in tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng và các giấy tờ có giá. Lợi nhuận của nhà máy biến động theo kế hoạch được Ngân hàng nhà Nước giao.

Chi phí hoạt động của Nhà máy chủ yếu là nguyên vật liệu sản xuất tiền. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí giấy là 634 tỷ đồng, chi phí mực in là 192 tỷ đồng. Ngoài ra còn các chi phí nhân công, khấu hao tài sản cố định và chi phí mua ngoài khác.

Tổng tài sản của Nhá máy đến cuối tháng 6 là 2.235 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là hơn 400 tỷ đồng và 842 tỷ đồng hàng tồn kho, còn lại chủ yếu là tài sản cố định.