Nhiều doanh nghiệp xin hoãn, chậm nộp báo cáo kiểm toán

Trần Anh - 08:07, 05/04/2023

TheLEADERNhiều doanh nghiệp xin hoãn, chậm nộp báo cáo đều đang có vấn đề nghiêm trọng về tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có công văn nhắc nhở một loạt doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

HOSE cho biết, căn cứ quy định của Thông tư 96 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của 24 công ty và đề nghị các doanh nghiệp này khẩn trương công bố thông tin đúng quy định.

Phần lớn những doanh nghiệp trong danh sách này thuộc nhóm bất động sản, xây dựng gồm Xây dựng Hòa Bình; Hải Phát Invest; Novaland; LDG,...

Những cái tên thuộc họ FLC quen mặt vẫn chậm nộp BCTC kiểm toán như AMD, HAI, GAB. Thêm vào đó, 2 “ông lớn” thuộc ngành hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng nằm trong danh sách. Một số doanh nghiệp khác gồm Apax Holdings, Pomina, Trí Việt...

Trong danh sách, có 10 công ty không có công văn xin gia hạn và 14 cái tên còn lại đã có công văn xin gia hạn. Nhiều doanh nghiệp xin chậm nộp báo cáo kiểm toán có vấn đề nghiêm trọng về tài chính.

Chẳng hạn, Xây dựng Hòa Bình xin UBCK xem xét gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2022, chậm nhất đến ngày 12/5. Hòa Bình cho biết thời gian gần đây, hàng loạt công trình trên cả nước của doanh nghiệp bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều khách hàng lớn của Tập đoàn gặp khó khăn về dòng tiền, không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn. Điều này dẫn đến tình hình thu tiền tại các dự án của Xây dựng Hòa Bình bị ảnh hưởng nghiêm trọng so với kế hoạch. Trong bối cảnh đó, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành thủ tục, thu thập thêm chứng từ để hoàn thành báo cáo.

Tương tự, doanh nghiệp lỗ nặng nhất ngành thép 2022 là Pomina cũng xin gia hạn nộp báo cáo chậm nhất đến ngày 10/4 tới đây. Nguyên nhân được Pomina báo cáo là việc thu thập xác nhận từ nhà cung cấp nước ngoài của phía kiểm toán chưa đầy đủ, dẫn tới công ty chưa thể hoàn thành báo cáo theo quy định.

Vietnam Airlines cũng xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 sau khi hoàn thành. Vietnam Airlines cho biết, tổng công ty có quy mô lớn hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) và 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Tổng công ty và các công ty con đang sắp xếp ổn định lại hoạt động SXKD, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Trong điều kiện như vậy, Vietnam Airlines cần thêm thời gian cho việc đối chiếu báo cáo, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Trong lĩnh vực bất động sản, Novaland xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với thời hạn dự kiến là ngày 15/4. Lý do đưa ra bởi công ty đang sắp xếp ổn định lại hoạt động kinh doanh đồng thời đang từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành các thủ tục kiểm toán và thu tập, đánh giá thêm thông tin để hoàn thành báo cáo kiểm toán.

Thậm chí, trước đề nghị về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính 2022 của Công ty Louis Capital , Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn phản hồi không đồng ý. Theo UBCKNN, đề nghị của Louis Capital với lý do gia hạn công bố thông tin không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 96/20202/TT-BTC. Do đó, UBCKNN đề nghị công ty khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành công bố thông tin theo quy định.