Nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV

Tùng Anh - 22:14, 07/12/2021

TheLEADERKỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tập trung thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

Từ năm 2020 đến nay, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có do dịch Covid-19 gây ra. 

Đặc biệt, đại dịch diễn biến phức tạp từ đầu năm đến nay đã gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất, nặng nề nhất là trong khu vực du lịch, dịch vụ vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương này.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2021 của Quảng Ninh vẫn ước đạt 10,28%, gấp nhiều lần tốc độ trung bình của cả nước. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh ước đạt trên 51.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán đầu năm, là một trong số ít các địa phương dẫn đầu cả nước. 

Những kết quả đạt được rất toàn diện và nổi bật mang tính lịch sử trong hai năm 2020 và 2021 đã đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”; khẳng định vị thế, uy tín, vai trò cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trong buổi khai mạc kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV cho biết, chuẩn bị bước vào năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, Quảng Ninh đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới to lớn, đan xen với khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến mới phức tạp, khó lường. 

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV sẽ ra nhiều quyết sách
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký

Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 08 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Đánh chú ý, kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/12 sẽ thảo luận, xem xét, quyết nghị những vấn đề rất quan trọng, không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển trong năm 2022 mà còn của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét, thông qua 22 báo cáo; thảo luận, xem xét, quyết nghị 28 nghị quyết quan trọng với năm vấn đề chính. 

Một là, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trước tác động của đại dịch Covid-19. Từ đó, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2022 mà trọng tâm là tiếp tục thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hai là, cụ thể hóa khâu đột phá chiến lược “đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược”.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 trên cơ sở kế thừa kết quả tích cực và phát huy bài học kinh nghiệm đã đạt được của giai đoạn 2016 - 2020. 

Ba là, thảo luận thông qua kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 với một số vấn đề như quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025...

Bốn là, thảo luận, quyết định một số chính sách liên quan đến vấn đề giáo dục, y tế, du lịch...

Năm là, nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác xây dựng chính quyền năm 2021 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.