NovaGroup và ông Bùi Cao Nhật Quân đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu NVL

Trần Anh - 16:49, 11/10/2022

TheLEADERNovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất ở Novaland khi nắm giữ 37% vốn điều lệ sau khi ông Bùi Thành Nhơn và Bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) hoàn tất việc thỏa thuận chuyển đổi cổ phiếu của Novaland sang NovaGroup.

Công ty Cổ phần NovaGroup (NovaGroup) vừa đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) theo phương thức nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14/10/2022, mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu. NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất ở Novaland khi nắm giữ 37% vốn điều lệ. Nếu mua thêm 8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup ở Novaland sẽ tăng lên hơn 37.4% vốn điều lệ, tương đương với 729.830.010 cổ phiếu.

Cùng ngày, ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai của ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT NovaGroup) cũng đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch thành công, ông Quân sẽ tăng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 83.242.008 cổ phiếu.

Trước đó, NovaGroup đã tăng sở hữu trực tiếp tại Novaland khi ông Bùi Thành Nhơn và Bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) hoàn tất việc thỏa thuận chuyển đổi cổ phiếu của Novaland sang NovaGroup không qua hình thức chào bán công khai. 

Kế hoạch này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Novaland năm 2021 theo Nghị quyết số 15/2021-NQ.ĐHĐCĐ-NVL ngày 27/04/2021 và không làm giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần có quyền biểu quyết tại Novaland.

Đây là một phần trong quá trình tái cấu trúc lại NovaGroup mà Tập đoàn theo đuổi những năm gần đây. Theo đó, các cổ đông sáng lập như ông Bùi Thành Nhơn, bà Cao Thị Ngọc Sương sẽ rút dần ra khỏi các công ty thành viên và chỉ sở hữu trực tiếp tại NovaGroup – đơn vị có vai trò như một holdings nắm giữ các công ty trong hệ sinh thái tập đoàn.

Đi lên từ một nhà phát triển bất động sản, NovaGroup những năm gần đây đang dịch chuyển, hướng đến tầm nhìn là Tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ - Công nghệ - Công nghiệp

Để đạt mục tiêu này, năm 2021, NovaGroup đã chia tách các mảng kinh doanh thành một hệ sinh thái gồm 8 công ty thành viên. Trong đó, 3 thành viên trụ cột là Novaland, Nova Service, Nova Consumer và 5 thành viên rất mới là Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance.

Sau Novaland, cổ phiếu của Nova Consumer chuẩn bị được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã NCG. Tháng 3 năm nay, Nova Consumer đã hoàn tất đợt chào bán lần đầu (IPO) 10,9 triệu cổ phiếu với giá là 44.000 đồng/ cổ phiếu, thu về 479,6 tỷ đồng.