Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons

Trần Anh - 06:05, 06/10/2020

TheLEADERSự ra đi của ông Nguyễn Bá Dương là hồi kết cho cuộc chiến giữa 2 nhóm cổ đông lớn tại Coteccons với phần thắng nghiêng về nhóm cổ đông ngoại.

Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons
Ông Nguyễn Bá Dương rời Coteccons sau 17 năm

Ngày 5/10/2020, Công ty Xây dựng Coteccons đã chính thức thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Nguyễn Bá Dương.

Theo đó, ông Dương đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và vai trò thành viên HĐQT kể từ ngày 2/10/2020 do vấn đề về sức khỏe. Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất bầu ông Bolat Duisenov đảm nhận trọng trách này, trở thành Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 5/10/2020.

Trước đó, ông Bolat Duisenov cũng được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban chiến lược mới thành lập của Coteccons, tiểu ban chiến lược sẽ có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược; triển khai các chương trình tái cơ cấu và chuyển đổi Coteccons; thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành phù hợp chiến lược.

Hiện, ông Bolat Duisenov cũng là 1 trong 2 người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc chiến lược của Coteccons.

Sự ra đi của ông Nguyễn Bá Dương là hồi kết cho cuộc chiến giữa 2 nhóm cổ đông lớn tại Coteccons. Một bên là nhóm cổ đông sáng lập với người đứng đầu là ông Nguyễn Bá Dương, còn một bên là nhóm cổ đông ngoại với đại diện là Kustocem và Bolat Duisenov.

Sau khi tranh chấp quyết liệt nhiều năm, 2 nhóm cổ đông tại Coteccons đã tiến hành hòa giải vào tháng 8/2020 và các nhân sự thuộc nhóm của ông Nguyễn Bá Dương dần dần rút khỏi bộ máy của Coteccons.

Trước ông Dương, những nhân sự khác trong nhóm sáng lập Coteccons như Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công hay gần đây nhất là kế toán trưởng Vũ Thị Hồng Hạnh.

Ông Nguyễn Bá Dương là người sáng lập và điều hành Coteccons kể từ năm 2004, ban đầu giữ vị trí Tổng Giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT Coteccons. Trong hơn 17 năm lãnh đạo, Ông đã cùng đội ngũ của mình đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế công ty xây dựng số 1 Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động của Coteccons những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, và đây cũng được cho là nguồn cơn dẫn tới những tranh chấp nội bộ công ty.

Quý 2/2020, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 3.971 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Luỹ kế nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận hơn 7.525 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 354 tỷ đồng, thực hiện 59% kế hoạch cả năm.