PMI tháng 12: Số đơn đặt hàng mới tăng 49 tháng liên tiếp

Hoàng Kiên - 10:43, 02/01/2020

TheLEADERCác điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã cải thiện trong tháng 12 nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

Theo công bố từ Nikkei – IHS Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam (PMI) – một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất – đạt 50,8 điểm trong tháng 12, thấp hơn một chút so với 51 điểm trong tháng 11 và báo hiệu mức cải thiện nhỏ của sức khỏe lĩnh vực sản xuất.

Các điều kiện kinh doanh đã tốt lên trong suốt thời gian từ cuối năm 2015, ngoại trừ tháng 10/2019 là tháng không thay đổi.

a
PMI ngành sản xuất Việt Nam.

Số lượng đơn đặt hàng mới vào cuối năm 2019 đã tăng tháng thứ 49 liên tiếp với tốc độ tăng nhanh nhất 4 tháng. Những người được khảo sát cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu khách hàng tăng.

Tổng số lượng đơn đặt hàng mới được ghi nhận tăng mặc dù số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm và đây là lần giảm đầu tiên trong hơn bốn năm.

Mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng, các nhà sản xuất ghi nhận sản lượng giảm nhẹ, là lần giảm thứ ba trong bốn tháng qua. Một số thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do những vấn đề với dây chuyền sản xuất.

Sự kết hợp của số lượng đơn đặt hàng mới tăng và sản lượng giảm đã dẫn tới lượng công việc tồn đọng tăng trong tháng 12, từ đó kéo dài thời kỳ tăng hiện nay thành bốn tháng. Trong khi đó, các công ty đã sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng, khiến tồn kho hàng thành phẩm giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Các nhà sản xuất đã đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng bằng cách tăng số lượng nhân công và tăng hoạt động mua hàng. Việc làm đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, và mức tăng tập trung ở các công ty sản xuất hàng hóa trung gian.

Chi phí đầu vào tăng mạnh vào cuối năm với tốc độ tăng nhanh hơn và trở thành mức cao của bảy tháng. Việc chuyển giao mức tăng chi phí sang khách hàng đã khiến các nhà sản xuất phải tăng giá bán hàng trong tháng 12. Đây là lần tăng thứ hai trong ba tháng qua, nhưng mức tăng chỉ là nhẹ.

Các kế hoạch tăng sản lượng trong bối cảnh tăng số lượng đơn đặt hàng mới khiến các công ty kỳ vọng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Khoảng 39% số người trả lời khảo sát dự báo tăng sản lượng, với mức độ lạc quan không thay đổi so với tháng trước.

Ông Andrew Harker, Phó giám đốc IHS Markit đánh giá kết quả kỳ khảo sát chỉ số PMI cuối cùng ngành sản xuất Việt Nam của IHS Markit trong năm 2019 nhìn chung tích cực, đặc biệt là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8.

Sau khi giảm nhẹ trong những tháng gần đây, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn trong tình trạng tích cực khi các công ty đang sẵn sàng tận dụng các cơ hội sẽ tới trong năm 2020, ông nhận định.