Quản trị nhân sự thời khủng hoảng (video phần 1)

Nhóm PV TheLEADER - 10:33, 17/04/2023

TheLEADERCuộc trò chuyện và tranh luận thú vị giữa hai doanh nhân trẻ về cơ hội và thách thức trên thị trường nhân lực cùng những khuyến nghị hữu ích để giữ chân nhân sự trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội hiện nay.