Quảng Ninh trong cuộc đua cải cách

Tùng Anh - 16:08, 18/04/2022

TheLEADERQuảng Ninh đặt mục tiêu hàng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Quảng Ninh trong cuộc đua cải cách
Quảng Ninh xác định, dư địa cải cách còn lớn, không gian cải cách còn rộng mở.

Quảng Ninh vừa công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) và đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử (ICT) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Quảng Ninh năm 2021.

Về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), điểm trung bình ở khối các sở, ban, ngành đạt 88,5 điểm, tăng 1,3 điểm so với năm 2020. Khối 13 địa phương, điểm trung bình đạt 89,4 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2020. Khối tám cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có điểm trung bình là 89 điểm, giảm 2,1 điểm so với năm 2020.

Ở khối 11 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh lần đầu tiên được đưa vào chấm điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính, điểm trung bình đạt 70,2 điểm.

Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (SIPAS) năm 2021 đạt 94,4%, cao hơn 0,38% so với năm 2020.

Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) của các huyện, thị xã, thành phố năm 2021, điểm trung bình đạt được là 72,7 điểm, đạt giá trị trung bình 90,9%, cao hơn 3,9 điểm so với năm trước đó.

Chỉ số mức độ chính quyền điện tử (ICT) năm 2021, đối với các sở, ban, ngành, điểm trung bình đạt được là 88 điểm, cao hơn 12 điểm so với năm 2020. Đây cũng là điểm trung bình mức độ chính quyền điện tử đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Quảng Ninh trong cuộc đua cải cách
Kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành ở Quảng Ninh năm 2021.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và nâng cao hiệu quả quản trị cấp huyện Quảng Ninh chỉ có điểm bắt đầu chứ không có điểm kết thúc. 

Quảng Ninh xác định, dư địa cải cách còn lớn, không gian cải cách còn rộng mở. Tỉnh này đặt mục tiêu hàng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Quảng Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan những mặt hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân thuộc về chủ quan. 

Cụ thể, chất lượng chuyển biến một số thành phần trong cải cách hành chính chưa thực sự vững chắc, còn nhiều dư địa, có nơi còn có biểu hiện chững lại, chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được. Đánh giá của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước còn một số vấn đề tồn tại. 

Công tác phối hợp trong tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính chưa kịp thời, chưa triệt để, còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh nhanh chóng tổ chức tự kiểm điểm, đánh giá, phân tích, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho các nội dung trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và xây dựng Chính quyền điện tử năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. 

Trong đó, cần tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của cấp ủy các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện các nội dung.