Sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục suy yếu

Phương Anh - 15:00, 01/11/2023

TheLEADERCác điều kiện kinh doanh tổng thể trong ngành sản xuất của Việt Nam đã suy giảm nhẹ trong tháng 10 khi các công ty tiếp tục giảm sản lượng.

Ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, mới đây cho biết, dữ liệu chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam tại thời điểm đầu quý cuối cùng của năm đã vẽ bức tranh tương tự như quý trước.

Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng chỉ ở mức thấp, không đủ khuyến khích các công ty tăng sản lượng. Thay vào đó, các nhà sản xuất đã dùng hàng tồn kho thành phẩm để đáp ứng nhu cầu.

Cụ thể, PMI của Việt Nam trong tháng 10 vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, giảm nhẹ so với tháng trước đó, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất suy giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Sức khỏe ngành sản xuất tiếp tục suy yếu
PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global

Trọng tâm của lần giảm này là sản lượng tiếp tục giảm dù một số công ty đã tăng sản xuất để phù hợp với mức tăng của đơn đặt hàng mới. Nguyên nhân là bởi trên thực tế, các công ty đã có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà không cần tăng sản lượng.

Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy nhu cầu khách hàng cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng vẫn thấp.

Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy khách hàng vẫn ngần ngại trong việc cam kết đơn hàng mới, theo báo cáo từ S&P.

Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng chậm lại trong tháng 10.

Việc làm hầu như không thay đổi vào đầu quý cuối của năm, từ đó kết thúc thời kỳ giảm việc làm kéo dài bảy tháng.

Sự ổn định của việc làm và năng lực sản xuất không được sử dụng hết đã cho phép các nhà sản xuất giảm đáng kể lượng công việc tồn đọng trong tháng 10.

Theo ông Andrew Harker, điều này, cùng với hoạt động mua hàng tăng và tâm lý lạc quan, cho thấy các công ty đang tin tưởng hơn rằng sự cải thiện nhu cầu mới đây sẽ được duy trì trong những tháng tới.

Một điểm đáng quan tâm khác trong tháng 10 là áp lực lạm phát tiếp tục tăng, khi giá dầu tăng và sự giảm giá đồng tiền đã làm tăng chi phí đầu vào.