Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Vietcombank Tower

Minh Anh - 09:02, 01/12/2017

TheLEADERThanh tra Bộ Xây dựng vừa có Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower tại TP. HCM và một số dự án khác.

Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Vietcombank Tower
Dự án Vietcombank Tower

Chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án Vietcombank Tower theo Quyết định số 02A/2012/QĐ-HĐQT của hội đồng quản trị nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, để tình trạng một số hạng mục công trình được cấp phép xây dựng và thi công chưa phù hợp thiết kế cơ sở dự án năm 2010.

Cụ thể, việc thay đổi chiều cao tầng, vị trí kho chứa nhiên liệu và phòng bơm dầu tại hầm B1, lỗ thông tầng tại tầng 6, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư dự án thời kỳ năm 2012.

Về việc thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, dự án không lập và phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát xây dựng là vi phạm quy định của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và thông tư số 27/2009/TT-BXD; trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư năm 2009.

Về hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, đối với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tháng 8/2011, không có thuyết minh thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không có kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu phần thân thiếu tên, chữ ký chủ trì thiết kế và bản vẽ thiết kế của hạng mục kiến trúc phần thân thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Đối với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tháng 6/2012, một số bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu, kiến trúc phần thân, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và thông gió thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Mẫu dấu phê duyệt của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu phần thân còn thiếu thông tin về họ tên, chức vụ của người ký xác nhận là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD.

Về việc quản lý hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình, dự án không có hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy của một số vật liệu, thiết bị lắp đặt phần ngầm, kết cấu, kiến trúc phần thân và hoàn thiện là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD; Thông tư số 10/2013/TT-BXD; QCVN 4:2009/BKHCN; QCVN 16-5:2011/BXD; QCVN 7:2011/BKHCN; QCVN 16:2014/BXD.

Một số bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục cọc barrette, tường vây, kết cấu phần ngầm, phần thân và hoàn thiện; Thiếu nội dung kết luận nghiệm thu là vi phạm quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BXD;

Một số bản vẽ hoàn công của hạng mục kết cấu, kiến trúc và lắp đặt thiết bị không có thông tin về thời gian lập, họ tên chức vụ người đại diện pháp luật của nhà thầu và của đơn vị tư vấn giám sát thi công là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Tổ chức, cá nhân tham gia dự án chưa đủ điều kiện năng lực 

Về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ, có việc một số cán bộ thiếu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng của một số hạng mục công trình.

Hồ sơ năng lực của một số đơn vị tư vấn lập dự án, lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế; không có tài liệu chứng minh điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án, số lượng kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên nghành phù hợp và tài liệu chứng minh đã thực hiện những công trình cùng loại, là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NÐ-CP và Nghị định số 83/2009/NÐ-CP; Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Trên cở sở đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh rà soát, tập hợp và lưu trữ đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng và hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia dự án còn thiếu theo quy định.

Khắc phục những thiếu sót của hồ sơ thiết kế, nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc và hồ sơ hoàn công một số hạng mục công trình.

Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm việc không điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2010, không để cán bộ tư vấn chưa đủ điều kiện năng lực ký xác nhận hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Cao ốc văn phòng Vietcombank Tower toạ lạc tại địa chỉ số 5 công trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM. Dự án có quy mô 35 tầng cao, 4 tầng hầm do Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh làm chủ đầu tư với 3 đối tác liên doanh là Vietcombank, Tập đoàn đầu tư Bonday (Hong Kong) và Công ty CP Dịch vụ thương mại TP. HCM (Setracorp).

Khởi công cuối tháng 10/2013, dự án Vietcombank Tower hoàn thành vào tháng 3/2015. Đến tháng 6/2015 Bộ Xây dựng, Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM đã nghiệm thu và chấp thuận cho đưa dvào sử dụng.