Thêm 14 nhóm đối tượng được giãn, hoãn nộp thuế và tiền thuê đất

Nhật Hạ - 07:53, 04/04/2020

TheLEADERBộ Tài chính đề xuất giãn, hoãn 180.000 tỷ đồng tiền thuế và thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ Covid-19, thay vì mức 80.200 tỷ đồng vào cuối tuần trước.

Thêm 14 nhóm đối tượng được giãn, hoãn nộp thuế và tiền thuê đất
Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa là một trong những ngành sản xuất được bổ sung trong dự thảo mới nhất.

So với tờ trình gửi Chính phủ vào ngày 26/3, dự thảo lần này đã bổ sung 14 nhóm đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong một số lĩnh vực khác.

Cụ thể như sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và sản phẩm cơ khí trọng điểm và một số ngành sản xuất, lĩnh vực kinh doanh khác.

Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống cũng thuộc diện được hỗ trợ trong lần bổ sung này.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào nhóm đối tượng thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch.

Với những nhóm đối tượng, ngành nghề mới bổ sung, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn lên khoảng 180.000 tỷ đồng, tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại tờ trình ngày 26/3, và gấp 6 lần số tiền gia hạn dự tính ban đầu là 30.000 tỷ đồng.

Gói hỗ trợ thuế và thuê đất được đề xuất nâng lên 180 nghìn tỷ đồng
Nhóm đối tượng dự kiến được áp dụng trong dự thảo mới nhất.

Như dự thảo ngày 26/3, thời hạn chậm nộp thuế giá trị gia tăng sẽ là 5 tháng với số tiền phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và 6/2020 (nếu kê khai VAT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I và II/2020 (nếu kê khai theo quý).

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 5 được chậm đến ngày 20/9, của tháng 6 là 20/10... Trong khi đó, hạn chót nộp sắc thuế này của kỳ tính thuế quý I được lùi đến 30/9, quý II là 30/12.

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được chậm nộp 5 tháng so với hạn chót theo quy định. Da đó, thay vì ngày 31/3 như các năm trước, thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của năm 2019 được lùi đến ngày 31/8.

Với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, hạn chót nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong năm 2020 là trước 15/12.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn nộp tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thêm 5 tháng kể từ ngày 31/5.