Thêm 2 khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch

Nhật Hạ - 15:10, 01/02/2021

TheLEADERKhu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 và khu công nghiệp Phú Bình tại tỉnh Thái Nguyên vừa được bổ sung vào quy hoạch.

Thêm 2 khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch
Khu công nghiệp Sông Công II tại Thái Nguyên

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Theo đó, các khu công nghiệp được bổ sung gồm khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300 ha tại thành phố Sông Công và khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

UBND tỉnh Thái Nguyên được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 và khu công nghiệp Phú Bình; tuyệt đối không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, chịu trách nhiệm báo cáo HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét thông qua và quyết nghị việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh. Chỉ đạo thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập, xây dựng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ theo quy định; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tính cả hai khu công nghiệp trên, tỉnh Thái Nguyên hiện có 7 khu công nghiệp.