Thêm gói 5 triệu USD hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ

Phương Anh - 10:17, 28/09/2021

TheLEADERGói hỗ trợ này với mục tiêu khuyến khích các ngân hàng tại Việt Nam tái cơ cấu những khoản vay hiện thời, hoặc mở rộng các khoản vay mới.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam mới đây đã giới thiệu và thảo luận về gói 5 triệu USD hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Gói hỗ trợ này do ADB quản lý từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ sáng kiến tài chính cho doanh nhân nữ (We-fi) tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ.

5 ngân hàng thương mại của Việt Nam tham gia giải ngân gói hỗ trợ tài chính này, bao gồm Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Tại chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng trực tuyến mới đây, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, đánh giá: “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng, đặc biệt các DNNVV do phụ nữ làm chủ. Vốn được coi là “máy trợ thở” đối với các doanh nghiệp lúc này. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn hỗ trợ này một cách nhanh nhất, kịp thời nhất để “máy trợ thở” phát huy hiệu quả”.

Gói 5 triệu USD trên sẽ tài trợ cho dự án cứu trợ Covid-19 cho các DNNVV do phụ nữ làm chủ, với mục tiêu khuyến khích các ngân hàng tham gia ở Việt Nam tái cơ cấu những khoản vay hiện thời, hoặc mở rộng các khoản vay mới cho ít nhất 500 DNNVV do phụ nữ làm chủ.

Nguồn vốn sẽ được giải ngân trên cơ sở “đến trước, phục vụ trước”, do vậy, các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh để thu hút vốn và có động lực để tích cực chủ động tìm kiếm những doanh nghiệp đủ điều kiện.

Mỗi ngân hàng trong số năm ngân hàng trên sẽ thiết kế các ưu đãi riêng cho các khoản vay mới, và/hoặc sẽ sử dụng khoản tài trợ để trả lãi trong tối đa sáu tháng cho các khoản vay hiện có.

Gói tài trợ bắt đầu vào tháng 4/2021 và dự kiến sẽ kéo dài hai năm. Tuy nhiên, với sự cấp bách phải phân phối vốn để ứng phó với dịch bệnh, gói này dự kiến sẽ có thể kết thúc sớm hơn.

ADB cho biết các doanh nghiệp muốn tiếp cận gói tài chính này cần đáp ứng điều kiện khoản vay gốc ban đầu từ 5.000 USD - 1 triệu USD; hoặc đáp ứng 2 trong số 3 tiêu chí phụ, bao gồm sở hữu từ 10 - 300 nhân viên, tổng tài sản 100.000 - 15 triệu USD, doanh thu hàng năm từ 100.000 - 15 triệu USD.

Cùng với đó, các doanh nghiệp trên phải đảm bảo yếu tố do phụ nữ làm chủ.

ADB cho biết thêm các ưu đãi chỉ dành cho những doanh nghiệp đủ điều kiện và là khách hàng đầu tiên của các ngân hàng.

We-Fi được điều hành bởi 14 quốc gia sáng lập góp vốn và do Ngân hàng Thế giới quản lý. Quỹ này đặt mục tiêu huy động hơn 1 tỷ USD nguồn vốn từ các thể chế tài chính quốc tế và thương mại để cải thiện môi trường kinh doanh cho các DNVVN do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo.

Năm 2019, ADB đã nhận được hơn 20 triệu USD từ Wi-Fi để hỗ trợ các DNVVN do phụ nữ làm chủ tiếp cận nguồn tài chính và đào tạo ở Việt Nam và Thái Bình Dương.