Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển bền vững và sáng tạo: Xu hướng phát triển đô thị trên thế giới

Nhân ngày Đô thị Việt Nam 08/11, tọa đàm “Tạo dựng hệ sinh thái đô thị hướng đến phát triển bền vững” đã quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành cùng tham gia bàn luận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.