Tín dụng tăng trưởng 11,5% sau 8 tháng

Minh An - 09:38, 04/09/2017

TheLEADERLợi nhuận hoạt động tín dụng của các ngân hàng các tháng đầu năm tăng mạnh nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng cao.

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC), tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng đạt 11,5% so với cuối năm 2016. Tín dụng ngắn hạn tăng 14% và tín dụng trung và dài hạn tăng 8,8%. Hiện tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, chiếm 54% tổng tín dụng toàn ngành.

Tỷ trọng vốn cho vay ngành công nghiệp và xây dựng khoảng 31,2%, tỷ trong cho vay ngành dịch vụ khoảng 37,4%. Cơ cấu cho vay theo ngành không có nhiều thay đổi so với cuối năm ngoái.

Lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 6,5% còn lãi suất cho vay kinh doanh thông thường phổ biến từ 9,3% đến 11%, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Báo cáo của NFSC nhận định những tháng cuối năm 2017 có nhiều yếu tố hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất như: áp lực tỷ giá không quá lớn; lạm phát trong tầm kiểm soát (dưới 4%); áp lực phát hành trái phiếu chính phủ không còn nhiều và nợ xấu đang được xử lý tích cực.

Diễn biến tăng trưởng tín dụng đầu năm 2016 và 2017. Nguồn: NFSC

NFSC cũng cho biết, huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng 9,1%.Tốc độ huy động vốn giảm so với cùng kỳ 2016 là 11,4%. Trong đó, tiền gửi khác hàng tăng 8,7% và hình thức huy động bằng phát hành giấy tờ có giá tăng 18,6%, so với cuối năm 2016.

Cơ quan này cũng nhận thấy, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tiếp tục tăng 68% so với đầu năm và đạt 160.000 tỷ đồng.

Các tổ chức tín dụng đã đạt 41 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi hoạt động tín dụng của các ngân hàng tăng mạnh do tốc độ tăng trưởng tín dụng cao từ đầu năm và tỷ lệ  thu nhập lãi thuần cận biên (NIM) tăng lên mức 2,9% so với cùng kỳ 2016 là 2,7%.

Báo cáo cũng cho biết, nợ xấu ngành ngân hàng tăng lên 2,9% so với mức 2,6% cuối năm 2016 và đạt 157.000 tỷ đồng. Nợ xấu này chủ yếu tập trung tại các ngân hàng yếu kém đang trong diện tái cơ cấu.