Tổng công ty Sông Đà sẽ không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Minh An - 19:47, 02/10/2017

TheLEADERTheo phương án cơ cấu cổ phần bán lần đầu mới được điều chỉnh, Tổng công ty Sông Đà sẽ không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Tổng công ty Sông Đà sẽ không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Thủy điện Lai Châu. Ảnh: Songda.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà. Theo đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% cổ phần của Tổng công ty này đến năm 2019 và năm 2020 sẽ giảm xuống dưới 50%.

Người lao động của Tổng công ty sẽ được mua ưu đãi 0,81% vốn điều lệ, tương đương 822 nghìn cổ phần.

Còn lại, toàn bộ 48,82% vốn điều lệ, tương đương hơn 219 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai.

Trước đó, theo kế hoạch cũ, Tổng công ty Sông Đà dự kiến bán 30% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và chỉ bán đấu giá 18,82% cổ phần.

Tổng công ty Sông Đà có tổng tài sản 31.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 7.828 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Về kết quả kinh doanh năm 2016, Tổng công ty đạt 9.970 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 586 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.