Úc công bố kết quả điều tra chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Hàn Tín - 07:07, 03/12/2017

TheLEADERCăn cứ Báo cáo thẩm tra này, Ủy ban Chống bán phá giá Úc dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

Úc công bố kết quả điều tra chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam
Dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu tháp gió của Việt Nam là 2,6%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, ngày 28/11 vừa qua, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, đổi mới và khoa học Úc đã công bố báo cáo thẩm tra các công ty xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam. 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, ADC dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

Sau khi ADC ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu, các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận, đưa ra ý kiến về báo cáo tới ủy viên.

Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền trước hoặc vào ngày 25/1/2017. Người có thẩm quyền phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC.

Vụ việc bị khởi xướng điều tra vào ngày 8/6/2017. Sản phẩm bị điều tra là tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam có mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10

Nguyên đơn gồm Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication. Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/1/2015 – 31/12/2016; giai đoạn điều tra thiệt hại từ 1/1/2013 đến nay. Biên độ bán phá giá ước tính khi khởi xướng điều tra của ADC là 15,7%.