Video FPT giới thiệu công nghệ ô tô tự lái đầu tiên tại Việt Nam

09:07, 02/11/2017